Analyse
KBC: tot 4 % voor de volkslening 4 jaar geleden - dinsdag 11 maart 2014

KBC biedt momenteel « step up » volksleningen aan waarbij de coupon jaarlijks wordt opgetrokken.

Naargelang u opteert voor een looptijd van 5, 7 of 10 jaar, kan de coupon tot respectievelijk 2,75 %, 3,25 % of 4 % oplopen. De minimuminleg bedraagt 200 EUR.
Deze rendementen zijn niet aantrekkelijk genoeg om uw geld gedurende jaren te blokkeren. Ze bieden trouwens niet meer dan de
betere spaarrekening. Laat dit aanbod dan ook aan u voorbijgaan. 

 

Door hoge coupons op de voorgrond te brengen, probeert KBC uw aandacht te trekken. Maar wat telt is het gemiddelde rendement dat rekening houdt met de hoge maar ook met de lage coupons. Want de eerste jaren zijn de coupons vrij laag: tussen 1,25 en 1,50 % bruto.
Berekenen we de gemiddeld opbrengst dan zijn we niet onder de indruk. Rekening houdend met de roerende voorheffing van 15 % krijgt u gemiddeld jaarlijks 1,56 % netto op vijf jaar, 1,80 % netto op zeven jaar en 2,13 % netto op tien jaar.

 

KBC STEP-UP VOLKSLENING
Periode
Brutocoupon
5 jaar
7 jaar
10 jaar
Jaar 1
1,25 %
1,50 %
1,50 %
Jaar 2
1,50 %
1,50 %
1,50 %
Jaar 3
1,75 %
1,75 %
1,50 %
Jaar 4
2,00 %
2,00 %
2,50 %
Jaar 5
2,75 %
2,25 %
2,50 %
Jaar 6
2,75 %
2,50 %
Jaar 7
3,25 %
3,00 %
Jaar 8
3,00 %
Jaar 9
3,50 %
Jaar 10
4,00 %
Nettorendement op jaarbasis
1,56 %
1,80 %
2,13 %

 

Deel dit artikel