Analyse
Spaarrekeningen: wanneer best geld opnemen? 4 jaar geleden - woensdag 8 januari 2014

Is het een goed moment om begin januari van spaarrekening te veranderen net nadat de intrestafrekening is gebeurd?

Niets is minder zeker. Maar er bestaan tussenoplossingen.

 

Uitkijken voor premie

U zou kunnen denken dat eenmaal de intresten voor het afgelopen jaar op uw rekening staan, u de spaarrekening gerust kunt afsluiten. Maar hoewel voor de basisrente het tijdstip van de afsluiting van geen belang is (wordt van dag tot dag berekend, tot de dag voor de afsluiting, krijgt u rente op uw gespaard bedrag), is dit voor de getrouwheidspremie echter niet het geval. Alles hangt af van wanneer u de voorbije jaren stortingen en opnemingen op uw spaarrekening hebt gedaan (bedragen moeten nl. 12 maanden onafgebroken op de rekening hebben gestaan vooraleer de premie binnen is).

 

Voorbeeld

U deed op 31/01/2013 een aanzienlijke storting op uw spaarrekening maar op 15/01/2014 beslist u om de spaarrekening af te sluiten. U zal dan de premie verliezen op deze storting, ook al bent u reeds 11 en een halve maand hiervoor aan het sparen. U wacht in dit geval beter af tot 31/01/2014 om uw rekening af te sluiten.

 

Tussenoplossing

Belangrijk om te weten is dat wanneer u een deel van het geld opneemt, automatisch het spaargeld wordt genomen waarop de verwerving van de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd. Stel u deed in totaal twee stortingen van 1 000 EUR op de spaarrekening op 1/03/2012 en 1/12/2012. Haalt u op 15/01/2014 een bedrag van 1 000 EUR af, dan zal automatisch het bedrag van 1/12 worden genomen omdat u op dit bedrag slechts anderhalve maand bezig bent om de premie te verwerven. Een oplossing kan dus zijn om uw huidige spaarrekening in verschillende fases te versassen, er telkens op lettend geen premie te verliezen.

 

Hebt u echter over de jaren heen over het gehele jaar stortingen en opnemingen gedaan dan zal u deze methode veel moeilijker kunnen toepassen (zelfs al hebben de banken zich ertoe verbonden u beter te informeren door een calculator ter uwer beschikking te stellen!).

 

Deel dit artikel