Analyse
Hervorming van de banksector: een gemiste kans… 4 jaar geleden - dinsdag 24 december 2013

Eind vorige week kwam het kernkabinet tot een akkoord omtrent de hervorming van de banksector.

Volgens de eerste minister geldt het akkoord als de meest ingrijpende hervorming van de bankenwet in de voorbije twintig jaar. Het doel ervan is de spaarder en de belangen van de staat (en dus van de belastingbetaler) beter te beschermen, mocht er opnieuw een bankencrisis uitbreken.
Aan de regeling rond de spaarfiscaliteit verandert echter vrijwel niets. En dat betreuren we.

 

Wat wijzigt er concreet?

– De eerste maatregel richt zich tot bankiers. Het is immers de bedoeling om risicovolle praktijken te ontmoedigen. Zo zullen in de toekomst bankiers bepaalde transacties, die als te riskant worden aanzien, niet meer mogen uitvoeren. Ook zal de variabele vergoeding, die bankiers kan aansporen om overdreven risico's te nemen, worden ingeperkt.
– Ten tweede voorziet het akkoord extra maatregelen ter bescherming van uw spaargeld. Bovenop het Europese minimum, dat 100 000 EUR bedraagt, zal een nieuw veiligheidssysteem worden ingebouwd om deposito's bij de Belgische banken af te schermen. Hierdoor zal de spaarder in geval van faillissement van de bank voorrang krijgen om zijn spaargeld te recupereren.

 

Wat is er nieuw op het vlak van spaarfiscaliteit?

Niets of bijna niets... Het voorstel om de vrijstelling van de roerende voorheffing uit te breiden tot andere beleggingsformules, is helaas niet goedgekeurd. Test-Aankoop betreurt dat en zal dit duidelijk aan de kaak stellen. Het was immers de bedoeling om aan de hand van dit voorstel een fiscaal kader te scheppen voor zij die hun beleggingen als een goede huisvader willen beheren. En een goede huisvader laat zijn spaarpot niet zomaar op een spaarrekening wegkwijnen.
De enige wijziging op het vlak van spaarfiscaliteit betreft nagenoeg geen enkele spaarder. Concreet gezegd: buitenlandse spaarrekeningen die aan de Belgische wet voldoen en dus zogenaamd "gereglementeerd" zijn, zullen op de eerste interestschijf aan de roerende heffing ontsnappen. Dit is geen ingrijpende verandering. Europa had ons land immers geboden om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie.

Deel dit artikel