Analyse
Evi: opening rekening 4 jaar geleden - donderdag 26 december 2013

De onlinebank Evi biedt interessante voorwaarden. Heeft ze er ook voor gezorgd dat snel en gemakkelijk een rekening kan worden geopend via haar site www.evi.be?

Ja. We hebben het getest. De opening en de eerste storting konden worden gedaan op dezelfde dag en de hele procedure heeft slechts enkele minuten geduurd.

 

Kiezen

Eerste stap: een keuze maken tussen de twee aangeboden spaarrekeningen, ofwel de gewone spaarrekening (1,40 % + 0,35 %) ofwel de getrouwheidsrekening (0,60 % + 1,50 %). Eenmaal één rekening is geopend, mag men ook de tweede openen. Een element dat u zal helpen om uw keuze te maken is de informatiefiche. Deze fiche, die elke bank verplicht moet beschikbaar stellen, is op de voorpagina van de site terug te vinden.

 

Coördinaten

– Daarna moet u uw naam, mailadres en dergelijke doorgeven. De bank onderstreept tegelijkertijd dat enkel inwoners van ons land die hier belastingen betalen een rekening kunnen openen. U moet ook de gegevens van uw identiteitskaart doorspelen en een kopie ervan binnen de 30 dagen naar de bank toesturen. U kunt echter deze rompslomp uit de weg gaan indien u een identiteitskaartlezer in huis hebt. U kunt zich dan verbinden met de server van de bank die de benodigde informatie zal registreren.
– De bank vraagt ook een Belgisch GSM-nummer dat zal gebruikt worden om een paswoord naar toe te sturen bij elke connectie.
– De bank vraagt een rekeningnummer bij een andere bank. Deze rekening zal de enige zijn waarnaar u geld kunt overschrijven van uw rekening bij Evi. Een aardige veiligheidsbuffer.
– De bank stelt dan nog twee vragen: hebt u de Amerikaanse nationaliteit (indien dit het geval is, kan ze de opening weigeren gezien de enorme administratieve rompslomp die de Amerikaanse fiscus eist) en oefent u of iemand van uw gezin een politiek mandaat uit (wettelijke verplichting).

 

Bevestiging

Als u deze stappen hebt gezet, dient u de algemene voorwaarden te accepteren. Daarna krijgt u een mail met het nummer van uw nieuwe rekening. Alvorens de opening in een definitieve plooi valt, vraagt Evi u om een eerste storting te doen van de rekening waarvan u het nummer hebt doorgegeven (daarna kunt u overschrijvingen doen naar uw Evi-rekening vanop gelijk welke rekening). Dezelfde dag nog krijgt u een bevestiging van de eerste storting! De intresten beginnen te lopen op de dag van de storting!

 

Gebruik

Om daarna toegang te krijgen tot uw rekening, moet u de login die u hebt gekregen bij de eerste mail inbrengen. Het paswoord kunt u, zoals hierboven beschreven, verkrijgen via sms. Maar het is ook mogelijk om zich telkens via de ID-lezer te connecteren.

Deel dit artikel