Analyse
BNP Paribas Fortis en Fintro verlagen hun rentevoeten 4 jaar geleden - woensdag 13 november 2013

BNP Paribas en Fintro zullen weldra een basisrente van 0,50 % en een getrouwheidspremie van 0,10 % bieden op hun voornaamste spaarrekening.

Indien u uw spaargeld op deze spaarrekeningen laat staan, zult er verlies aan doen. Het geboden rendement ligt immers lager dan de inflatie die we voor 2013 en voor 2014 ramen op ongeveer 1,1 %.
Ons advies: plaats uw spaargeld bij een gullere bank.
Vandaag kunt u nog 1,50 % en in totaal 2 % genieten.


Nieuwe renteverlaging
Op 1 december zullen BNP Paribas Fortis en Fintro de rente op hun spaarrekeningen eens te meer verlagen .
- Voor de klassieke spaarrekening en de online rekening van BNP Paribas Fortis zakt de basisrente van 0,55 % tot 0,50 % en de getrouwheidspremie van 0,15 % tot 0,10 %.
- Voor de klassieke spaarrekening van Fintro blijft de basisrente op 0,50 % staan maar daalt de getrouwheidspremie van 0,20 % tot 0,10 %.


De voorwaarden voor de andere bankrekeningen werden een paar weken geleden al aangepast en blijven momenteel ongewijzigd.


Een tendens die zich zou moeten verderzetten
Andere banken zouden het voorbeeld van BNP Paribas Fortis en Fintro moeten volgen. Terwijl de Europese Centrale Bank haar leidende rentevoet recentelijk verlaagde tot slechts 0,25 %, zakten de rentevoeten voor leningen op korte termijn. Zo bedraagt de Belgische rentevoet op 2 jaar, die vaak als de referentie dient voor de banken, nu nog een magere 0,30 %. Zolang de Europese economie geen duurzame groei kent, zal de situatie aanhouden. We verwachten geen rentevoetverhogingen voor minimum 2015.

Deel dit artikel