Analyse
Nieuwe spaarregels in voege 4 jaar geleden - dinsdag 1 oktober 2013

Op 1 oktober zijn enkele nieuwe regels voor de spaarrekeningen in voege getreden na de publicatie van het Koninklijke Besluit hieromtrent. Wat verandert concreet?

We vinden deze wijzigingen een stap in de goede richting maar uiteindelijk gaan de aanpassingen lang niet ver genoeg. De recente wijzigingen maken de spaarrekening nog complexer in plaats van eenvoudiger.
We pleiten nog steeds voor de afschaffing van de getrouwheidpremie maar beseffen dat dit geen gemakkelijke klus zal worden. De banksector staat hier geenszins voor te springen.

 

Kwartaaluitbetaling

De belangrijkste wijziging is ongetwijfeld dat de uitbetaling van de getrouwheidspremie op kwartaalbasis zal plaatsvinden. Deze uitbetalingen zullen gebeuren op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. U hoeft dus niet langer te wachten tot 1 januari om uw premie uitbetaald te krijgen.

 

Let wel, om in aanmerking te komen voor een premie moet het geld in kwestie wel eerst 12 maanden onafgebroken op de rekening hebben gestaan.
Stel u hebt op 1 februari 2013 een storting gedaan dan zal u pas de premie krijgen op 1 april 2014. Het geld zal pas op 1 februari 2014 een jaar op de rekening hebben gestaan en de kwartaalbetaling zal dan gebeuren op de eerstvolgende, namelijk 1 april 2014 (in plaats van 1 januari 2015 voorheen).

 

Het voordeel van deze aanpassing is dat u op regelmatige basis en ook sneller de getrouwheidspremie uitbetaald krijgt. De premie zal dan ook sneller intresten opleveren. Maar in de praktijk spreken we hier over slechts enkele euro’s.

 

Spaargeld overmaken

Vanaf 1 januari treedt in werking dat u als spaarder tot drie keer per jaar de mogelijkheid hebt om per gereglementeerde spaarrekening binnen dezelfde bank spaargeld over te maken zonder de verworven getrouwheidspremie te verliezen. Het moet wel telkens gaan om minimaal 500 euro.

 

Handhaving stijging basisrente

De bank is vanaf 1 januari 2014 ook verplicht om een stijging van de basisrente op zijn minst drie maanden te handhaven behalve indien de Europese Centrale Bank haar leidende rentevoet zou verlagen.

 

Minder voorwaarden

Banken kunnen vanaf nu ook minder voorwaarden aan hun spaarrekeningen koppelen. Zo wordt het concept ‘vers geld’ niet meer toegestaan. Bestaande klanten zullen dus in de toekomst altijd op nieuwe rekeningen binnen hun bank kunnen geld storten ongeacht of het van binnen of buiten de bank komt. Minimum en maximumbedragen per rekening zijn wel nog toegelaten.

 

Deel dit artikel