Analyse
Niet-gereglementeerde spaarrekeningen? 4 jaar geleden - donderdag 3 oktober 2013

Van tijd tot tijd verschijnen wel eens niet-gereglementeerde spaarrekeningen ten tonele. In welke zin wijken deze spaarrekeningen af van de gereglementeerde?

Niet gereglementeerde spaarrekeningen maken sparen nog complexer en minder transparant voor de spaarder.

 

Gereglementeerde rekeningen

Op klassieke spaarrekeningen (gereglementeerd dus):
– tot 1880 EUR zijn interesten van voorheffing vrijgesteld (plafond van toepassing in 2013 en onderworpen aan de indexering); boven de 1880 EUR geldt een roerende voorheffing van 15 %
–  de rekening moet verplicht een basisrente én een getrouwheidspremie aanbieden. De basisrente mag niet afwijken van de gereglementeerde maximumrentevoet van 3 %. De getrouwheidspremie moet daarnaast minimum een vierde bedragen van de aangeboden basisrente en mag maximum de helft van het plafond van de basisrente bedragen (1,5 % vandaag).

 

Niet-gereglementeerde rekeningen

Meestal heeft een bank die een niet-gereglementeerde spaarrekening aanbiedt de bedoeling om aan de hand van deze afwijkende kenmerken klanten te lokken. Hoe dan ook als ‘straf’ moet op de intrest op de spaarrekening in kwestie wel een roerende voorheffing van 25 % worden betaald. Dit is het voornaamste verschil.
Ter illustratie van de vrijheid die uitgevers van niet-gereglementeerde spaarrekening hebben, zetten we enkele mogelijke kenmerken ervan op een rijtje.

 

– Aangroeipremie:

BNP Paribas Fortis bracht eerder dit jaar de Growth Deposit Account spaarrekening op de markt en biedt naast een basisrente (0,15 %) en een getrouwheidspremie (0,55 %) ook een aangroeipremie (0,55 %) aan. De aangroeipremie, die sinds de laatste hertekening van de spaarrekening van het toneel was verdwenen, wordt berekend op een toename van de spaartegoeden en effectief toegekend zes maanden later. Daarna begint een getrouwheidspremie op dat bedrag te lopen.

 

– Tijdelijk hoge rentevoet:

Keytrade Bank bracht in 2010 en 2011 telkens een Booster-spaarrekening op de markt die respectievelijk 6 % en 5 % bruto gaf. Die rente gold slechts voor drie maanden en op maximaal 10 000 EUR.

 

– Slechts één rentevoet:

recent kwam nieuweling MeDirect met de spaarrekening ME3 naar buiten. Het biedt één enkele rente (2,25 % bruto) terwijl er slechts geld kan worden opgenomen indien men dit drie maanden tevoren aanvraagt.

 

Deel dit artikel