Analyse
Spaarrekening sluiten: moet u kosten betalen? 4 jaar geleden - donderdag 29 augustus 2013

De Belgische spaarder is traditioneel honkvast en zet niet snel een spaarrekening stop. Maar wat als hij dat toch doet? Moeten er dan kosten worden betaald?

Neen, sinds 1 november 2007 mogen financiële instellingen geen kosten meer aanrekenen bij het sluiten van een spaarrekening.

 

Kosteloos

De wet van 2007 wil de concurrentie laten spelen en de drempel om van bank te veranderen zo laag mogelijk houden. De bank is verplicht het saldo van de rekening verhoogd met de verworven intresten volledig over te schrijven naar de andere (nieuwe) bank. Daarnaast moeten banken ook de beheerskosten, die ze bij het begin van het jaar aanrekenen, pro rata terugbetalen.
Sluit u eind augustus uw rekening af, dan moet de bank dus een derde van die kosten (september-december) terugbetalen.

 

Wat met de getrouwheidspremie

U hebt een getrouwheidspremie op een spaarrekening pas verworven als uw centen 12 maanden lang onafgebroken op de rekening bleven. Maar "verworven" betekent niet dat u de premie ook meteen ontvangt. Op dit moment is het nog zo dat u die, wanneer u de rekening laat doorlopen, slechts krijgt de eerstvolgende 1 januari (binnenkort wordt dat de 1e dag van elk kwartaal). Zet u echter uw rekening stop, dan zal de bank de verworven getrouwheidspremie direct samen met de opbrengst van de basisrente uitbetalen.

 

Niet noodzakelijk veranderen van bank

Als u van spaarrekening verandert, hoeft u niet noodzakelijk uw relatie met uw bank stop te zetten. U kunt perfect een spaarrekening openen bij een andere bank en uw zichtrekening behouden bij uw huidige bank.

 

Deel dit artikel