Analyse
Getrouwheidspremie: de bank kan zich ook vergissen 5 jaar geleden - donderdag 6 juni 2013

De spaarrekening in haar huidige vorm is veel te ondoorzichtig. Vooral de getrouwheidspremie en zijn berekening blijft voor velen een struikelblok, ook voor medewerkers aan het loket van een bank trouwens.

Spaarrekeningen met een hoge premie moet u met de nodige voorzichtigheid behandelen. Staar u niet blind op de hoge premie en gebruik dit type rekening enkel indien u een beperkt aantal stortingen doet zodat u uw opnemingen goed kunt timen om zo weinig mogelijk premie te verliezen. Hou dus goed bij wanneer u precies uw stortingen deed.
Vergelijk diverse spaarrekeningen. 

 

Foute informatie

Meneer S. heeft een BKCP Loyalty-spaarrekening waarop hij in 2012 drie stortingen uitvoerde: op 21 mei, 17 september en 12 oktober. Op 22 mei 2013 wil hij geld overschrijven naar een andere rekening binnen dezelfde bank. De bankbediende raadt hem dat echter af en zegt dat het beter is om te wachten tot 12 oktober 2013 want de bank hanteert het LIFO-principe (Last In First Out). Hierbij zal zogezegd het geld van de laatste storting (dat van 12 oktober 2012) als eerste worden gebruikt. Hierdoor zou meneer S de getrouwheidspremie, toch bijna goed voor twee derden van de rentevergoeding, op dit bedrag verliezen.

 

Te ingewikkeld

De getuigenis van meneer S. verbaast ons niet. De wetgeving rond spaarrekeningen is zodanig ingewikkeld dat niet alleen de spaarder maar ook de loketbediende er niet meer aan uit kan. Deze laatste heeft meneer S. namelijk een foute interpretatie en een fout advies gegeven.
Als men geld wil opnemen nadat er verschillende stortingen zijn gebeurd dan zal in de eerste plaats het geld van de storting worden genomen waarvoor de getrouwheidspremie het recentst verworven is.
Dus gezien meneer S. op 22 mei 2013 plant om het geld over te maken zal de storting van 21 mei 2012 als eerste worden aangesproken. De getrouwheidspremie was verworven op 21 mei 2013 en voor de volgende premie is er slechts één dag verstreken.
Door de foutieve interpretatie denkt meneer S. echter dat BKCP andere regels gebruikt dan andere banken. Niets is minder waar. Een Koninklijk Besluit regelt spaarrekeningen en daar kunnen banken niet naar eigen goeddunken van afwijken. De regelgeving is trouwens voor een gewone spaarrekening met een hoge basisrente en een spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie exact hetzelfde.

 

Deel dit artikel