Analyse
Van spaarrekening veranderen met behoud premie: mogelijk! 5 jaar geleden - woensdag 20 maart 2013

De spaarrekening staat voor een kleine hervorming. Eén van de aspecten die op 1 januari 2014 zal wijzigen is dat de spaarder binnen dezelfde bank spaargelden zal kunnen overmaken van de ene naar de andere rekening met behoud van de getrouwheidspremie.

Transfer

Als u vandaag geld van de ene spaarrekening naar de andere overzet binnen dezelfde bank dan verliest u de getrouwheidspremie indien die nog niet was verworven. Op 1 januari 2014 komt daar verandering in. Vanaf dan zal het mogelijk zijn om binnen dezelfde bank geld van de ene spaarrekening naar de andere over te brengen zonder verlies van premie. Een belangrijke voorwaarde wijzigt echter niet: het spaargeld moet onafgebroken gedurende 12 maanden blijven staan te rekenen vanaf de storting op de eerste rekening om de premie te kunnen verwerven.

 

Voorbeeld

Stel u stort op 1 april 2014 op rekening A (basisrente 0,50 % + premie 1,50 %) 10 000 EUR. Op 1 augustus 2014, vier maanden later, beslist u om het volledige bedrag binnen de bank naar rekening B (basisrente 1,50 % en premie 0,50 %) over te zetten. Als het geld tot 1 april 2015 op rekening B blijft dan zal u een premie van vier maanden krijgen van 1,50 % en acht maanden van 0,50 %. Neemt u echter op 1 februari 2015 het geld van rekening B op omdat u met een grote uitgave zit dan krijgt u geen premie. Vandaag geldt trouwens hetzelfde principe.
Aan dit nieuwe luik zijn wel enkele voorwaarden verbonden: er moet minstens 500 EUR van de ene rekening naar de andere worden overgezet en men mag maximaal 3 keer per jaar geld overzetten van rekening A, waar het geld initieel op stond.

 

Voordeel

Als spaarder zal u over meer vrijheid beschikken en niet meer vastzitten aan een bepaalde rekening wanneer de voorwaarden dalen en de rentetarieven op een andere rekening interessanter zijn.
Desondanks worden de regels rond de getrouwheidspremie er niet eenvoudiger op. We blijven er bij dat de beste hervorming voor de spaarrekening de afschaffing van de getrouwheidspremie was geweest en de invoering van een uniform en overzichtelijk tarief zodat vergelijken veel eenvoudiger zou worden.

 

Deel dit artikel