Analyse
Storting in januari, premie in december 5 jaar geleden - vrijdag 11 januari 2013

Banken bieden de mogelijkheid om reeds eind dit jaar van de getrouwheidspremie te genieten voor stortingen die in januari zijn uitgevoerd.

Interessant? Misschien.
Maar dit mag niet de belangrijkste beweegreden zijn!
Maak gebruik van onze calculator.

 

Het principe

Normaal gezien wordt de getrouwheidspremie toegekend op bedragen die gedurende twaalf maanden op de rekening zijn gebleven. Maar de betaling vindt pas plaats op de 1e januari die daarop volgt. Dit is een nadeel voor stortingen die bij het begin van het jaar zijn gerealiseerd. Als u geld op uw rekening hebt gestort op 10 januari 2013 dan zal u de premie op 10 januari 2014 verwerven maar pas op de 1e januari van 2015 het geld krijgen.

 

Uitzonderingen

Om dit ongemak te omzeilen, bieden sommige banken aan de premie op het einde van het jaar te betalen voor stortingen gedaan in januari. Het geld moet dus niet 12 maanden blijven.

 

Interessant?

Indien het essentieel is dat uw intresten zo snel mogelijk worden gestort dan bieden de rekeningen die een vervroegde premie storten een klein voordeel. Dit mag evenwel niet de belangrijkste beweegreden zijn! Kijk in de eerste plaats naar de geboden rentevoeten want wat baadt het om voor een rekening te kiezen met een vervroegde premie als de rentevoeten veel lager liggen. Een vroeger gestorte premie levert ook sneller intresten op. Een klein voordeel echter van enkele honderden van een percent.
Van onze Beste Kopen storten MoneYou en NIBC Direct de premie voor stortingen uitgevoerd in januari het einde van het jaar. Dit is niet het geval bij Fortuneo (maar de bank biedt wel intessante voorwaarden). 

 

Wijzigingen in zicht

De nieuwe wetgeving die in de steigers staat voorziet dat de premie, eenmaal verworven, niet meer zal gestort worden op de 1 januari die daarop volgt maar bij aanvang van het volgende trimester. Keren we terug naar ons eerder voorbeeld waar de premie op 10 januari 2014 is verworven, deze zal niet betaald worden op 1 januari 2015 maar reeds op 1 april 2014. De banken zouden evenwel niet meer de mogelijkheid hebben (nog niet zeker) dit speciale ‘januari-regime’ te behouden. 2013 zou het laatste jaar moeten zijn waarin dit mogelijk is. De datum van inwerkingtreding is nog niet bekend. Sommige banken stippen 1 oktober 2013 aan.

 

Deel dit artikel