Analyse
Welke rentevoeten in 2013? 5 jaar geleden - dinsdag 18 december 2012

2012 was voor spaarders een rampjaar met een onophoudelijke daling van de vergoeding op vastrentende producten. Zal 2013 meer van hetzelfde brengen?

Het staat als een paal boven water dat de rentevoeten laag zullen blijven, zeker op korte termijn. De Europese Centrale Bank is gezien de huidige zwakte in de eurozone nog niet direct van plan haar leidende rentevoet op te trekken, een extra daling behoort eerder tot de mogelijkheden. Voor spaarrekeningen, die zich baseren op deze rente, moet er dus niet meteen beterschap worden verwacht. Het aanhouden van de neerwaartse tendens valt dus niet uit te sluiten. Wat de vergoeding op kasbons en termijnrekeningen betreft is het minder duidelijk. De 5-jarige rente op Belgisch staatspapier, die als basis dient om de vergoedingen op deze producten te bepalen, zal niet opnieuw zo’n daling als in 2012 neerzetten maar ze zal hoe dan ook vrij laag blijven. Het is dan ook vandaag niet aan te raden geld tegen deze niveaus voor een langere periode vast te leggen.

 

Op langere termijn verwachten we wel opnieuw een stijging van de rentevoeten, zowel op korte als op lange termijn. We verkiezen dan ook geld in flexibele producten zoals de spaarrekening te beleggen zodat het geld snel beschikbaar is wanneer de rentevoeten opnieuw gaan stijgen.

 

Deel dit artikel