Analyse
Spaarrekeningen: ontoereikende hervorming 5 jaar geleden - vrijdag 20 juli 2012

De hervormingen gaan niet ver genoeg en bevorderen de transparantie nauwelijks, zeker nu de getrouwheidspremie blijft bestaan.

Deze aanpassingen zullen vanaf 1 januari 2013 geleidelijk worden ingevoerd. Het is dus nog even wachten. Ondertussen geven we de strijd niet op. We zullen blijven ijveren voor meer transparantie.
U kunt steeds spaarrekeningen vergelijken met
onze rekenmodule

 

Niet gehoord

Het zag er begin dit jaar goed uit. We werden ontvangen door Minister van Economie en Consumentenzaken en pleitten er voor de afschaffing van de getrouwheidspremie en een grondige hervorming van de spaarrekening. We stelden één basisrente voor, zonder voorwaarden (transparanter en bestraft de geldopnames tijdens het jaar niet). We zetten onze eisenbundel kracht bij met een petitie met een kleine 84 000 handtekeningen. De minister liet uitschijnen dat hij de noodzaak voor een hervorming inzag en er werk zou van maken. Vandaag stellen we vast dat er van onze voorstellen nauwelijks iets terug te vinden is in de overeenkomst. De consument is dus niet gehoord maar wel Febelfin en de banklobby. Ze hebben de minister overtuigd dat grondige wijzigingen de stabiliteit van de banksector in gevaar zouden brengen. Spaarders zouden sneller geneigd zijn om van bank te veranderen, iets waar de grootbanken van huiveren (de getrouwheidspremie wordt toegekend op het geld dat minstens 12 maanden op de spaarrekening staat en houdt mensen tegen om van bank te veranderen).

 

Getrouwheidspremie vervroegd

Eenmaal verworven zal de premie bij het begin van het daaropvolgend kwartaal worden uitgekeerd en niet meer op het einde van het jaar. Dit is op zich niet slecht maar levert slechts enkele kruimels extra op. Aan de complexiteit van de getrouwheidspremie is evenwel niets gedaan. U moet het geld nog steeds 12 maanden onafgebroken op de rekening laten om de premie te verwerven. Als u veel opnemingen en stortingen doet, zit u nog altijd met hetzelfde probleem dat u een groot deel van rentevergoeding dreigt mis te lopen.

 

Lichtpuntjes

Banken mogen geen voorwaarden zoals ‘vers geld’ en ‘enkel voor nieuwe klanten’ meer verbinden aan spaarrekeningen; al jaren kaarten we deze voorwaarden aan omdat spaarders hiermee worden vastgezet op spaarrekeningen die op termijn minder opleveren; de geafficheerde voorwaarden moeten aan alle klanten van de bank worden aangeboden (spijtig genoeg blijft er één uitzondering: de bepaling van een minimuminleg om gunstigere tarieven te bekomen).

 

Binnen dezelfde instelling kan de spaarder tot drie keer per jaar geld overmaken van een spaarrekening naar een andere zonder zijn getrouwheidspremie te verliezen

 

De spaarder zal via een gestandaardiseerde informatiefiche gemakkelijker kunnen vergelijken en weten waar hij aan toe is.

 

De banken mogen geen tijdelijk loktarief meer aanbieden; verhoogt de bank de rente dan is ze verplicht het tarief minstens drie maanden aan te houden behalve indien de ECB tussentijds de rente verlaagt.

 

De bank mag maximaal zes verschillende spaarrekeningen aanbieden; minder dan voorheen maar nog steeds te veel; aangezien de klant gemakkelijk van de ene rekening naar de andere kan overstappen, zullen de banken het aantal spaarrekeningen sowieso beperken.

 

De banken moeten een simulator ter beschikking stellen die de spaarder de mogelijkheid moet geven om op basis van zijn persoonlijke situatie de lucratiefste spaarrekening te kiezen.

 

Deel dit artikel