Analyse
Spaarrekening: de aangekondigde hervorming zal beperkt blijven 5 jaar geleden - woensdag 4 juli 2012

Het kernprobleem van de spaarrekening, de complexiteit van de getrouwheidspremie, wordt niet aangepakt.

Test-Aankoop heeft als alternatief een stoutmoediger voorstel ingediend. De premie blijft behouden en wordt voor alle stortingen één keer per jaar verworven.

 

Vroeger betaald

Momenteel ziet het er sterk naar uit, maar is er formeel gezien nog niets beslist, dat de hervorming van de spaarrekening zal uitmonden in een snellere storting van de getrouwheidspremie. Volgens het nieuwe systeem zal de premie op de rekening komen op het einde van de trimester. Ze zal dan ook iets vroeger dan voorheen intrest opleveren.
Maar het kernprobleem van de spaarrekening, de complexiteit van de getrouwheidspremie, wordt niet aangepakt. Om van de premie te kunnen genieten, moet elke storting nog steeds onafgebroken gedurende twaalf maanden op de rekening blijven.

 

Weinig vooruitgang…

Van de politieke beloftes van begin dit jaar blijft er niet veel meer over. Toen was er sprake om de premie af te schaffen. Een eis die Test-Aankoop al gedurende jaren naar voor heeft gebracht. Politici lijken de premie te willen behouden uit vrees dat ze de stabiliteit van de grote banken in gevaar zouden kunnen brengen. De grootbanken vrezen dat door het verdwijnen van de premie spaarders gemakkelijker geneigd zullen zijn om elders hun onderdak te zoeken. Ze zullen aldus hun rentevoeten moeten verhogen om hun klanten te houden terwijl ze zich vandaag kunnen beperken tot het geven van een rendement van 1 %.

 

Alternatief Test-Aankoop

We hebben we een alternatief voorstel ingediend. De premie blijft behouden maar ze is niet meer voor elke storting afzonderlijk verworven. Ze wordt, voor alle stortingen, één keer per jaar verworven. Stel dat u twee stortingen uitvoert:
– de eerste van 1 000 EUR is gebeurd op 15/01/2012.
– de tweede van 2 500 EUR zal gebeuren op 01/10/2012.
Volgens het huidige systeem zal de getrouwheidspremie van de eerste storting verworven zijn op 15 januari van elk jaar en de premie van de tweede storting op 1 oktober van elk jaar. Dit betekent dat als u op een bepaald moment 3 500 EUR wil opnemen u nooit de volledige premie kunt verkrijgen. Als u wacht tot 15 januari dan verliest u de premie die in oktober zal verworven zijn en als u wacht tot 1 oktober zal u de premie verliezen die normaal in januari verworven is.

 

Volgens ons alternatief zal de premie voor de eerste keer verworven zijn op 31/12/2012. Voor de storting van 15 januari zal u dan een premie voor 11,5 maanden krijgen en voor de storting uitgevoerd op 1 oktober 3 maanden premie. Om een tweede maal van de premie te kunnen genieten zal het geld een volledig jaar moeten blijven staan tot 31 december 2013, en zo elk jaar verder. In dit systeem hoeft u slechts één datum te onthouden: 31 december. Om zeker te zijn de premie niet te verliezen, is het voldoende uw geld na deze datum op te nemen.

 

Deel dit artikel