Analyse
Aanpassing getrouwheidspremie? 6 jaar geleden - maandag 18 juni 2012

Er zou een voorstel op tafel liggen om de uitbetaling van de getrouwheidspremie van spaarrekeningen op kwartaalbasis te doen in plaats van op jaarbasis. Een slag in het water.

Vooruitgang?

De voorbije dagen lijkt er wat schot in de zaak te komen maar de voorgestelde wijzigingen zijn niet van die aard om ons gunstig te stemmen. Er zou een nieuw voorstel in de maak zijn om de getrouwheidspremie elk trimester te betalen in plaats van één keer op het einde van het jaar. Maar aan de fundamenten van de getrouwheidspremie zou niet geraakt worden: het geld zou nog gedurende twaalf maanden onafgebroken op de rekening moeten blijven. De transparantie zou dus allerminst verbeteren. Illustreren we dat met een voorbeeld. Wanneer u een storting hebt uitgevoerd op 20 april 2012 dan zal de getrouwheidspremie definitief verworven zijn op 20 april 2013. In het huidige systeem zal ze pas op de rekening worden gestort op 31 december 2013. In het voorstel dat ter tafel ligt zou de premie op het einde van de trimester worden uitbetaald, op 30 juni 2013. Het enige voordeel is dat de gestorte premie vanaf 30 juni 2013 ook intresten gaat genereren (in plaats vanaf 31 december 2013). Het is zeker een stap in de goede richting voor de spaarder aangezien hij sneller intresten zou verkrijgen maar in werkelijkheid is het slechts een mager beestje. Hij zou slechts enkele honderdsten van een procent extra rendement realiseren, een slag in het water.

 

Nog niet definitief

We kunnen kort zijn, deze wijziging zou enkel de banken ten goede komen, die dan de illusie zouden kunnen wekken dat ze een geste gedaan hebben naar de consument toe. Niets is echter al definitief goedgekeurd. We blijven de situatie op de voet volgen en zullen blijven ijveren voor een meer transparante en toegankelijkere spaarrekening.

 


Deel dit artikel