Analyse
Delta Lloyd betaalt extra roerende voorheffing 6 jaar geleden - dinsdag 8 mei 2012

Delta Lloyd gaat op termijnrekeningen met een looptijd van drie, vier en vijf jaar de roerende voorheffing terugbetalen.

Een marketingstunt maar voor het cliënteel is dit niet de zaak van de eeuw. Een goede spaarrekening brengt meer op.

 

Tijdelijke actie

Zoals u al geruime tijd weet is op 1 januari de roerende voorheffing op vastrentende beleggingen zoals termijnrekeningen, kasbons en dergelijke gestegen van 15 % naar 21 %. Delta Lloyd Bank heeft naar aanleiding van die verhoging op 30 april een tijdelijke actie gelanceerd waarbij het op termijnrekeningen met een looptijd van drie, vier of vijf jaar deze stijging van de roerende voorheffing terugbetaalt indien u minstens 20 000 euro hierop belegt (maximum 200 000 euro). De bank betaalt de totale extra voorheffing terug onder de vorm van een premie ongeveer een week na de opening van de termijnrekening. Deze actie loopt nog tot 30 juni behoudens de bank besluit de actie vervroegd af te sluiten. Zowel nieuwe als bestaande cliënten kunnen erop intekenen.

 

Betere opportuniteiten

In de tabel hieronder hebben we de premie berekend die u verkrijgt wanneer u 20 000 euro belegt voor drie, vier of vijf jaar. Wanneer u een ander bedrag belegt, 100 000 euro bijvoorbeeld dan vermenigvuldigt u de premie met vijf.

 

Is dit aanbod interessant gezien de gestorte premie? De beste spaarrekeningen bieden meer dan de termijnrekeningen van Delta Lloyd, zelfs rekening houdend met de verlaagde roerende voorheffing. Bij NIBC Direct biedt de spaarrekening met hoge getrouwheidspremie een basisrente van 1,50 % en een premie van 1,50 % (deze laatste wordt enkel toegekend indien het geld onafgebroken gedurende twaalf maanden op de rekening is gebleven). Bij Fortuneo krijgt u op de Fortuneo Plus Fidelity rekening 1,25 % + 1,50 %. Deze twee banken zullen waarschijnlijk binnenkort hun rentetarieven neerwaarts aanpassen maar hoe dan ook zullen ze interessant blijven. Rabobank.be, dat zijn tarieven net heeft verlaagd, biedt nog steeds interessante voorwaarden (1,10 % + 1,50 %) op de Rabo Plus Account.  

Als u absoluut een belegging met een vaste rentevoet zoekt, weet dan dat er banken zijn die guller zijn dan Delta Lloyd. Dit is het geval bij NIBC Direct dat over drie, vier en vijf jaar een nettorendement biedt van 2,77 %, 2,84 % en 3,16 %.

 

 

DELTA LLOYD: TERUGBETALING
ROERENDE VOORHEFFING (RV)
 
Bruto-
rendement
Na RV 21 %
Na RV 15 %
Premie bij
20000 EUR
3 jaar
2,30 %
1,82 %
1,96 %
81 EUR
4 jaar
2,50 %
1,98 %
2,13 %
120 EUR
5 jaar
3,00 %
2,37 %
2,55 %
180 EUR

 

Deel dit artikel