Analyse
Binnenkort een taks op spaarrekeningen? 6 jaar geleden - woensdag 30 mei 2012

De regering is van plan een nieuwe taks op spaarrekeningen in te stellen. Deze taks, die de banken ten laste zullen moeten nemen, verschilt naargelang het volume aan kredieten die ze toekennen. Ziehier de banken die het zwaartst zullen worden getroffen.

Tarieven

De taks is vastgelegd op 5 basispunten (0,05 procent) en zal worden geheven op spaargelden waarop geen roerende voorheffing van toepassing is. Ter herinnering: de eerste 1 830 EUR intresten op een spaarrekening zijn vrijgesteld van roerende voorheffing.
Maar de wet wil banken die de spaargelden aanwenden om kredieten te geven (en de economie te ondersteunen) ‘belonen’ door de taks te verlagen tot 0,03 %. Banken die echter weinig kredieten verlenen kunnen de belasting zien oplopen tot 0,12 %.

 

Buitenlandse prijsbrekers

Het staat buiten kijf dat de grootste slachtoffers van deze nieuwe bankentaks de prijsbrekers zoals Rabobank.be, NIBC Direct, Keytrade Bank en Fortuneo zullen zijn. Ze halen veel spaargeld op en geven nauwelijks tot geen kredieten. De kans is groot dat ze deze taks zullen doorrekenen en de spaarder een nog lagere vergoeding op zijn spaarcenten krijgt. De geviseerde banken zullen niettemin hogere rentevoeten dan de concurrentie blijven aanbieden.

 

Ziehier de spaarrekeningen die we aanprijzen.

Deel dit artikel