Analyse
Slapende rekeningen 6 jaar geleden - woensdag 25 april 2012

Een lezer stelt een vraag in verband met een spaarrekening. De bank beweert dat het waarschijnlijk ging over een slapende rekening.

De vraag van onze lezer

Ik heb recent een rekeninguitreksel ontvangen dat een beweging op mijn spaarrekening aangeeft terwijl ik geen enkele transactie heb uitgevoerd. Toen ik even later contact opnam met de bank dan kreeg ik te horen dat deze rekening niet bestond en dat het waarschijnlijk ging over een slapende rekening waarvan het saldo is overgemaakt aan de Consignatiekas. Wat is precies een slapende rekening?

 

Slapende rekening

Laten we beginnen met op uw laatste vraag te antwoorden. Indien u gedurende minstens vijf jaar geen enkele verrichting meer hebt uitgevoerd op de rekeningen die u bij een bank heeft (zicht-, spaar-, effectenrekening, enz.) en er ook geen enkel contact meer is met uw bank, worden deze rekeningen als "slapend" beschouwd. Eenmaal die periode verstreken, begint een tijdspanne van 1 jaar waarin de bank verplicht op zoek moet gaan naar de titularis van de rekening. Als ze daarin niet slaagt, dan is de bank verplicht om de slapende tegoeden over te dragen aan de Deposito- en Consignatiekas (DCK), samen met alle info waarover ze beschikt m.b.t. de eigenaar van het geld of de effecten. U of uw nazaten beschikken dan over 30 jaar om deze som te recupereren. Daarna is het eigendom van de staat.

 

Uitzonderingen

Indien het totaal van de slapende tegoeden (saldo van de verschillende rekeningen + eventuele effecten) minder dan 20 euro bedraagt, moet de bank geen opzoekingen doen en draagt ze het geld zonder verdere informatie over aan de DCK. In dit geval verliest u definitief het recht op dit geld dat de facto aan de staat toekomt. De bank kan ook direct het geld storten aan de DCK wanneer de opzoekingskosten boven de 10 % van de slapende tegoeden komen of er dreigen boven te gaan. In dit geval moet de financiële instelling alle gegevens waarover ze beschikt overmaken aan de DCK. En als u zich de komende 30 jaar aanbiedt bij de DCK dan kunt u vooralsnog uw geld recupereren.

 

Meer info over slapende rekeningen: www.slapenderekeningen.be

 

Deel dit artikel