Analyse
Intresten op maand- of op jaarbasis? 6 jaar geleden - woensdag 18 april 2012

Rente van 1 % voor een belegging op een maand?

Dhr. V. beschikte over een bedrag van 5000 euro, dat hij pas een maand later nodig zou hebben om zijn nieuwe keuken te betalen. Hij wil dat geld uiteraard graag laten renderen, en als zijn bank hem voorstelt om het op een termijnrekening te plaatsen met een looptijd van 1 maand, dan gaat hij op dat voorstel in. De termijnrekening biedt een bruto rentevoet van 1 %.

 

3,29 euro intrest

Een maand later stort de bank zoals afgesproken het kapitaal en de intresten terug. Dhr. V. verwachtte dat zijn zichtrekening gecrediteerd zou worden met 50 euro (5000 x 1 %), maar in plaats daarvan ziet hij op zijn afschrift een bedrag van amper 3,29 euro verschijnen. Hij vermoedt dat zijn bank een fout heeft gemaakt, maar in werkelijkheid blijkt dat niet zo te zijn. De rentevoet van 1 % die door de bank werd meegedeeld, is immers een rentevoet op jaarbasis en niet op maandbasis. Om 50 euro aan intresten te krijgen, had dhr. V. zijn centen m.a.w. een volledig jaar op de rekening moeten laten staan. Nu krijgt hij slechts een twaalfde daarvan (1 maand), nog eens afgeroomd met 21 % roerende voorheffing voor Vadertje Staat. Het vermelde rendement was immers een bruto rentevoet.

 

Kan dat zomaar?

Het is een conventie in de bankwereld dat rendementen altijd op jaarbasis worden uitgedrukt. Zo kunnen diverse beleggingsproducten ongeacht hun looptijd beter met vergeleken worden. Een bank mag bijvoorbeeld voor een termijnrekening op vijf jaar niet uitpakken met een rendement van 15 %, maar wel met 3 % op jaarbasis. Deze regel geldt ook voor beleggingsproducten met een looptijd van minder dan een jaar, en dus heeft de bank van dhr. V. in feite alleen maar de regeltjes toegepast. Uiteraard had ze hem wellicht duidelijker kunnen maken dat het om een rendement ging op jaarbasis, zodat hij een beter beeld had van het intrestbedrag dat hij kon verwachten. Voor spaarrekeningen is het trouwens altijd verplicht expliciet te vermelden dat het om een rendement op jaarbasis gaat.

 

Deel dit artikel