Analyse
Alternatieven voor de spaarrekening? 6 jaar geleden - donderdag 12 april 2012

BNP Paribas Fortis en Belfius hebben de rentevergoeding op hun spaarrekeningen verlaagd. Het rendement komt niet meer boven de 1 %. Slechts nieuws aangezien de inflatie voor dit jaar rond de 3 % zal schommelen.

Lage rente door toedoen van ECB

Om hun beslissing te rechtvaardigen stoppen BNP Paribas en Belfius zich weg achter de zwakke rentevoeten op de markt. Sinds eind 2011 ligt de leidende rentevoet van de Europese Centrale Bank (ECB) inderdaad niet boven de 1 %. Dit tarief beïnvloedt de rentevoeten op korte termijn die als referentie dienen voor het rendement op spaarrekeningen. Daarenboven heeft de ECB de banken overspoeld met liquiditeiten zodat de prijs om geld te lenen flink is gedaald.
Deze lakse monetaire politiek zal nog duren zolang de economische situatie in Europa niet verbetert, het financiële systeem niet op stevigere fundamenten staat en de Europese landen hun schuldprobleem niet kunnen oplossen.

 

Is de rentedaling echt gerechtvaardigd?

Het is waarschijnlijk dat de meest genereuze banken de komende maanden ook hun rentevergoedingen neerwaarts zullen aanpassen. Maar deze banken vertrekken van hogere niveaus terwijl bij BNP Paribas Fortis en Belfius de rentes reeds laag lagen. Door vandaag een rente van 1 % naar voor te schuiven, bieden ze hun cliënteel het strikte minimum. In feite geven ze het rendement dat op de markten kan worden verkregen op korte termijn. Maar de banken beleggen ook een deel van de spaartegoeden op lange termijn tegen hogere rentes. Hier profiteert de spaarder dus niet van.

 

Moet u nu uw spaarrekening leeg maken?

De daling van de spaarrentes is geen goede zaak gezien de inflatie voor dit jaar nog dicht bij de 3 % zal liggen. Als uw spaarrekening goed gevuld is en u het geld niet meteen nodig hebt dan is de tijd meer dan rijp om na te denken over alternatieven voor uw spaargeld. Hierna schotelen we u enkele voor. Toch moet u niet alle spaargelden van uw rekening halen. Het is belangrijk op zijn minst een spaarbuffer op de spaarrekening aan te houden. Maar laat de concurrentie spelen en ga naar banken die genereuzer uit de hoek komen. En als u echt niet wenst te veranderen van bank, verkies dan een internetrekening. Deze bij Belfius biedt bijvoorbeeld een basisrente van 1,50 % en een getrouwheidspremie van 0,30 %.
Voor de goede keuze van een spaarrekening, gebruik onze rekenmodule

 

Goud, het laatste toevluchtsoord?

Mijn spaarrekening levert niets meer op en mijn bank verrijkt zich op mijn rug. Ik heb de knoop doorgehakt, ik koop goud. Velen onder u hebben ons dit reeds in deze bewoordingen overgemaakt. We moeten evenwel wat nuanceren. Goud levert immers geen rendement op. Wat uw belegging heeft opgeleverd, zal u pas weten wanneer u verkoopt. En tussentijds moet u wel rekening houden met flinke koersschommelingen.
Al uw geld omwisselen in goud is dus geen goed idee. Een beetje goud (5 %) binnen een goed gediversifieerde portefeuille kan evenwel geen kwaad. Aangezien goud zich anders gedraagt dan andere activa (aandelen, obligaties) verlaagt goud het globale risico van de portefeuille. Om in fysiek goud te beleggen zoals muntstukken of goudstaven (verschillende maten en gewichten) kunt u terecht bij uw financiële tussenpersoon ofwel bij voorkeur bij gespecialiseerde goudhuizen zoals Goldforex of Numagold. Er is nog een alternatief, trackers die genoteerd zijn op de beurs en in fysiek goud beleggen. Dit is het geval voor de drie producten hieronder: ETFS Physical Gold (ticker : PHAU ; Euronext Amsterdam), iShares COMEX Gold Trust (IAU ; New York) en Gold Bullion Securities (GBS ; Euronext Parijs).

 

Kasbons en termijnrekeningen: interessanter?

Beleggingen op lange termijn bieden vandaag zeer magere rendementen. Dit kunt u vaststellen in de tabel hieronder. Zelfs als u uw geld voor 10 jaar vastlegt dan nog zal u niet meer krijgen dan 3 % netto. NIBC is wel iets genereuzer met een rendement van 3,56 % netto. Dat lijkt aantrekkelijk maar vergeet niet dat wanneer de rente tussentijds zou gaan stijgen (een scenario dat we op middellange termijn waarschijnlijk achten, de centrale bank zal trouwens niet eeuwig de rentevoeten op een artificieel laag niveau kunnen houden) dan zal uw geld wel geblokkeerd zijn tegen die voorwaarden, die dan zullen tegenvallen, tot de vervaldag. Als u ondanks alles toch een vast rendement wilt, opteer dan voor een kortere looptijd zoals vijf jaar. Op deze looptijd is er over het algemeen iets meer concurrentie tussen de banken. Laat eens te meer de grootbanken voor wat ze zijn, ze bieden immers lage rendementen. NIBC biedt het aantrekkelijkste tarief: 3,16 %.
Kijk echter ook naar de beste kasbons en de beste termijnrekeningen.

 

Op lange termijn: een goede spaarverzekering

Als u uw geld niet direct nodig hebt (niet voor acht jaar), kies dan voor een goede spaarverzekering. Maar de voor 2011 toegekende rendementen en de gewaarborgde rentes kunnen niet verstoppen dat de door de verzekeraars naar voor geschoven rendementen onder druk staan. In tegenstelling tot kasbons en termijnrekeningen kunnen de rendementen wel nog wat opgesmukt worden door de winstdeelname. Als de rentevoeten zouden toenemen en de aandelenmarkten stijgen dan kunnen verzekeraars een hogere winstdeelname geven. De producten in onze favorietenlijst zijn ideaal geplaatst om dit te doen.

 

En obligaties?

Sommige obligaties in euro bieden hoge rendementen van 5 à 6 %. Maar dit papier is over het algemeen uitgegeven door emittenten die overladen zijn met schulden en waarvan niet zeker is of ze hun financiële verplichtingen op de lange termijn zullen kunnen nakomen. Veilige emittenten van hun kant bieden lage rendementen aan die soms lager liggen dan op de beste spaarrekeningen. Op obligatievlak zijn de mogelijkheden dan ook beperkt. Toch duiken er van tijd tot tijd opportuniteiten op: zo stelde Kinepolis enkele weken terug een interessante uitgifte voor. Gebruik ook onze selector.

 

Op het vlak van risicovolle beleggingen

Op lange termijn is de spaarrekening niet de best renderende belegging. Indien u over de nodige tijd beschikt, uw spaarrekening reeds goed gevuld is en u een hoger risico aanvaardt dan verdienen fondsen en aandelen een plaatsje in uw portefeuille. Neem eens een kijkje naar onze strategie.

Raadpleeg onze fondsenselector, onze aandelenselector en onze selecties van aandelen op basis van het beleggersprofiel.

Deel dit artikel