Analyse
Spaarrekeningen: waarom recordbedrag? 6 jaar geleden - dinsdag 27 maart 2012

Eind januari raakte bekend dat Belgische gezinnen 221,7 miljard euro op spaarrekeningen hebben staan. Ondanks de lage rentevergoedingen blijft geld toestromen op spaarboekjes… Waarom?

Gebrek aan alternatieven

Er zijn verschillende redenen om dit record te verklaren. Eén van de belangrijkste verklaringen is ongetwijfeld het gebrek aan alternatieven. De rendementen op andere vastrentende producten zoals termijnrekeningen, kasbons en obligaties in euro liggen nauwelijks hoger dan op spaarrekeningen terwijl het geld toch voor verschillende jaren moet worden vastgezet. Daarenboven moet op al deze producten nu een roerende voorheffing van 21 % worden betaald tegenover 15 % voorheen. Op een spaarrekening zijn 1 830 euro jaarlijkse intresten vrijgesteld en daarboven bedraagt de roerende voorheffing slechts 15 %, een niet te verwaarlozen concurrentieel voordeel (en die 15 % is dan nog niet zeker want velen ontsnappen eraan door verschillende spaarrekeningen aan te houden). Gestructureerde beleggingsfondsen, zoals fondsen met kapitaalbescherming, een te duchten concurrent, hebben veel van hun pluimen verloren en genieten niet meer het vertrouwen van voorheen zodat minder spaargeld die richting uitvloeit.

 

Voorzichtigheid

De meeste gezinnen blijven zeer voorzichtig en zijn nog steeds risicoschuw na wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Ze nemen een eerder afwachtende houding aan. Velen hebben trouwens de aandelenmarkten afgezworen en zijn niet direct van plan om terug te keren, nog een extra concurrent voor de spaarrekening die wegvalt. De onzekerheid over de economische toestand en de Europese schuldencrisis speelt ook een rol waarom de spaarder voor de veilige spaarrekening kiest. Ook de besparingsdrang van de regering en de hogere taksen zetten aan tot voorzichtigheid.

 

Zekerheid en flexibiliteit

U mag ook niet uit het oog verliezen dat spaarrekeningen veiligheid en heel wat flexibiliteit bieden. Veilig omdat de spaarrekening onder het depositogarantiesysteem valt. Ter herinnering: banktegoeden waaronder spaarrekeningen maar ook ondermeer kasbons en termijnrekeningen per persoon en per bank zijn voor 100 000 EUR gewaarborgd door het depositogarantiesysteem. Aangezien de gemiddelde spaarder veiligheid nu hoog in het vaandeel draagt, is dit van groot belang. Flexibel omdat op eender welk moment geld kan opgenomen worden van de spaarrekening. Niet onbelangrijk indien men plots geld zou nodig hebben (bijvoorbeeld bij grote onvoorziene uitgave of ontslag) of indien er op de markten een interessante beleggingsopportuniteit zou voordoen zoals Belgisch staatspapier toen de rente in november 2011 een enorme opstoot kende of bedrijfsobligaties zoals deze van Kinepolis. Wij zijn ook die mening toegedaan vandaar dat we de voorbije maanden vele malen gehamerd hebben op dit argument.

 

ECB deelt de lakens uit

Het rendement op spaarrekeningen hangt vooral af van het niveau van de rente op korte termijn die door de Europese Centrale Bank (ECB) wordt bepaald. Eind 2011 verlaagde de bankinstelling haar leidend rentetarief met 0,25 %, tot 1 %. Dit is een historisch laag niveau. Aangezien de economische vooruitzichten vrij onzeker blijven, ziet het er niet direct naar uit dat de ECB haar rentetarief snel gaat optrekken. Het mag dan ook niet verbazen dat de rentevergoeding op spaarrekeningen niet snel gaat verbeteren. De voorbije weken steken de banken elkaar trouwens naar de kroon wat renteverlagingen betreft op hun spaarrekeningen. Dit kan nog geruime tijd duren.

 

Deel dit artikel