Analyse
Rekening afsluiten: getrouwheidspremie vroeger 6 jaar geleden - woensdag 15 februari 2012

De getrouwheidspremie wordt pas op het einde van het jaar gestort. Bestaat er een methode om dit geld toch vroeger uitgekeerd te krijgen?

De vraag van onze lezer

Ik heb op 1 februari 2011 een storting van 25 000 euro gedaan op mijn spaarrekening. De getrouwheidspremie op deze storting (1,50 % of 375 EUR) is verworven op 1 februari 2012 maar mijn bank heeft me aangegeven dat ze pas op 31 december 2012 op mijn rekening zal worden gestort. Bestaat er echter een methode om dit geld toch vroeger uitgekeerd te krijgen?

 

Ons antwoord

Er is slechts één manier om de getrouwheidspremie vroeger uitgekeerd te krijgen dan op het einde van het kalenderjaar en dat is door de spaarrekening af te sluiten. Het geld moet echter wel twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening zijn gebleven. De getrouwheidspremie moet dus verworven zijn. In uw geval is dit weldegelijk zo.

 

Bij afsluiting zal de bank de getrouwheidspremie samen met de interest die de basisrente heeft opgeleverd, direct uitbetalen. Stel u sluit uw rekening af op 15 februari 2012. Dan zal u enkele dagen na de afsluiting (nodig voor de administratieve afwikkeling) de getrouwheidspremie krijgen die op 1 februari 2012 hebt verworven. Daarenboven krijgt u nog de basisrente die u hebt geboekt tussen 1 januari 2012 en 15 februari 2012. U verliest evenwel de nieuwe getrouwheidspremie die u aan het opbouwen was sinds 1 februari 2012, in uw geval toch een goeie 15 euro.

 

Een te volgen voorbeeld?

Door uw rekening te sluiten op 15 februari 2012, zal u uw premie van 375 EUR aan de ene kant sneller kunnen ontvangen. Veronderstellen we nu dat u dit geld tot het einde van het jaar kunt vastleggen tegen een rente van 3 % (een vrij optimistische rentevoet momenteel), dan zal u een goede tien euro intresten boeken, intresten die u niet zou hebben geboekt indien u de premie pas op het einde van het jaar zou hebben ontvangen. Maar aan de andere kant laat u zoals we eerder aangaven 15 EUR liggen. In uw geval is de verrichting dan ook niet interessant.

 

We begrijpen uw frustratie dat uw bank gedurende verschillende maanden gratis gebruik kan maken van uw 375 EUR. Op grote schaal gaat het over een grote som geld dat de banken op de rug van hun klanten kunnen gebruiken naar eigen goeddunken. Maar op individueel niveau is het zelden de moeite om de rekening af sluiten zodat men sneller de premie kan innen. Als u het toch wil proberen dan moet u uitgekookt te werk gaan: één storting doen en van zodra de premie is verworven uw geld afhalen en de rekening sluiten.

 

Voor de meerderheid onder ons is dit echter niet realistisch. U hebt over de jaren heen waarschijnlijk verschillende stortingen en opnemingen gedaan op verschillende momenten van het jaar. Als u uw rekening afsluit op welke bedragen is de getrouwheidspremie dan reeds verworven en op welke niet? In elk geval staat u aan verliezende kant.

 

Als u van plan bent om uw rekening te sluiten omdat u het geld nodig hebt voor een aankoop, een belegging of gewoon van bank wil veranderen, aarzel dan niet om tegelijk uw rekening af te sluiten. U zal dan sneller uw intresten uitgekeerd krijgen.

 

Een laatste oplossing is voor een rekening te kiezen die voor stortingen uitgevoerd in januari reeds de getrouwheidspremie stort op het einde van het jaar. Maar u zal dan enkel stortingen kunnen uitvoeren bij het begin van het jaar. Ook niet echt praktisch…

 

Om een spaarrekening te kiezen, gebruik onze rekenmodule.

 

Onze eisen, onze petitie: stand van zaken.

 

 

Deel dit artikel