Analyse
Stortingen in januari… premie op het einde van het jaar! 6 jaar geleden - woensdag 21 december 2011

Vanaf 2012 zal Rabobank.be de getrouwheidspremie betalen op het einde van het jaar voor stortingen die in de maand januari van datzelfde jaar zijn gedaan.

12 maanden…

Spaarrekeningen zijn onderworpen aan complexe regels waaraan ze zich moeten houden, willen ze in aanmerking komen voor een vrijstelling van de roerende voorheffing op intresten. Ook voor de getrouwheidspremie zijn er regels opgesteld. Om ervan te kunnen genieten, moet elke storting 12 maanden op de rekening blijven. Indien dit niet het geval is, krijgt de spaarder enkel de basisrente.

Eenmaal de getrouwheidspremie verworven is, wordt ze niet direct betaald. Dit gebeurt op het einde van het jaar bij de intrestbetaling. Voor stortingen gedaan bij het begin van het jaar duurt het dus bijna twee jaar vooraleer de premie wordt uitbetaald.

 

Nemen we het voorbeeld van een spaarder die op 15 januari 2012, 5 000 euro stort op een rekening die een getrouwheidspremie van 1 % biedt. Als die 5 000 euro op de rekening blijft tot 15 januari 2013, dan zal hij een getrouwheidspremie van 50 euro (5 000 x 1 %) ontvangen. Deze premie zal echter pas op 31 december 2013 worden gestort, bijna twee jaar na de storting.

… maar soms 11 maanden

Een uitzondering is voorzien voor de stortingen die uitgevoerd zijn in januari. De banken die dit wensen (dit is niet verplicht), mogen de premie al na minimum elf maanden toekennen.

In ons voorbeeld heeft de storting plaats in januari. Als het geld op de rekening blijft tot 31 december (iets meer dan 11 maanden) dan kan de bank beslissen de premie te betalen op 31 december 2012, of een jaar vroeger dan wanneer de bank de basisregel zou toepassen.

Concreet

Rabobank.be past voortaan het tweede regime toe. Voor geld gestort in januari 2012, dat tot het einde van het jaar op de rekening blijft, zal de premie betaald worden op 31 december 2012. Voor dezelfde stortingen zal een nieuwe premie aanvangen op 1 januari 2013 die dan zal betaald worden op 31 december 2013 als het geld op de rekening blijft tot eind 2013, en zo gaat het elk jaar door… Voor stortingen die tussen februari en december 2012 worden uitgevoerd, zal de premie 12 maanden later verworven zijn maar pas op 31 december 2013 worden betaald.

Rabobank.be laat weten dat het dezelfde regel zal toepassen voor stortingen die uitgevoerd zijn in januari 2010 en januari 2011. Stel dat u 5 000 euro hebt gestort op 15 januari 2011. Voor deze storting, die nog onder het oude regime valt, zal de getrouwheidspremie pas op 15 januari 2012 verworven zijn en betaald worden op 31 december 2012. Maar de nieuwe premie die zal aanvangen op 15 januari 2012 zal onder het nieuwe regime vallen waardoor de premie zal betaald worden op 31 december 2012.

Te complex

Dit voorbeeld geeft aan hoe complex alles wel is. Gezien de meeste spaarders op verschillende momenten van het jaar stortingen doen op hun spaarrekening, is het bijna zo goed als onmogelijk om te weten wanneer ze het best het geld van hun rekening halen zonder het risico te lopen de getrouwheidspremie te verliezen. Om die reden hebben we de opheffing van de getrouwheidspremie gevraagd bij de desbetreffende autoriteiten en pleiten we voor een hoge basisrente (zie onze petitie).

 

Deel dit artikel