Analyse
Banca Monte Paschi Belgio: 2,40% +0,60% op nieuwe spaarrekening 6 jaar geleden - maandag 19 december 2011

Banca Monte Paschi is met een nieuwe spaarrekening op de proppen gekomen met zeer aantrekkelijke voorwaarden. Klein probleem, de spaarder moet er 100 000 euro opzetten, niet meer of minder. Niet interessant volgens ons.

Banca Monte Paschi, het Belgisch filiaal van de Italiaanse instelling uit Siena, lanceert een nieuwe spaarrekening genaamd Paschi Roc. Deze spaarrekening biedt een basisrente van 2,40 % en een getrouwheidspremie van 0,60 %. Op het eerste zicht de beste voorwaarden op de markt. Maar om hiervan te kunnen genieten moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.

 

Ten eerste bent u verplicht er exact 100 000 euro op zetten, een aardige stuiver. Als u daarna een gedeeltelijke opneming doet en onder de grens van 100 000 euro valt dan stopt de rekening automatisch en wordt uw geld gestort op een zichtrekening. Extra storten is evenmin mogelijk. Het bedrag op de spaarrekening kan enkel boven de 100 000 euro uitkomen door toedoen van de geboekte intresten.

 

Ten tweede moet het om vers geld gaan. Bestaande klanten kunnen deze rekening openen maar de middelen moeten van buiten de bank komen. Om dit te controleren, gaat de bank tot drie maanden terug. Geld van de rekening halen om enkele dagen later op de nieuwe spaarrekening te zetten, is dus niet toegelaten.

 

Bruto is niet netto

Als spaarders hun centen gedurende een jaar op de rekening laten dan zullen ze recht hebben op de getrouwheidspremie en zal het totale rendement op 3 % uitkomen, op voorwaarde natuurlijk dat de basisrente intussen niet neerwaarts is herzien (ze is niet gewaarborgd). Aangezien men verplicht is om 100 000 euro te storten, zullen de houders 3 000 euro aan intresten ontvangen, boven het bedrag dat vrijgesteld is van roerende voorheffing (1 770 euro in 2011, iets meer volgend jaar). Het bedrag boven die 1 770 euro zal onderworpen worden aan de roerende voorheffing van 15 % (geen verhoging hiervan in het vooruitzicht). Uiteindelijk zal het nettorendement iets boven de 2,80 % uitkomen als u natuurlijk uw geld een jaar op de rekening aanhoudt.

 

Kanttekeningen

Door een spaarrekening met een hoge rentevergoeding en een hoge inleg aan te bieden, toont Banca Monte Paschi duidelijk aan dat het nieuwe kapitalen wil aantrekken. En de bank heeft deze duidelijk nodig want de moedermaatschappij is, zoals zovele andere Italiaanse banken, zwaar blootgesteld aan Italiaanse staatsobligaties, die zwaar in waarde zijn gedaald. Dit laatste heeft er trouwens voor gezorgd, zoals we begin november reeds schreven, dat de bank haar A-rating heeft verloren en is teruggevallen tot een lagere (BBB+).

 

Vandaag is het voortbestaan van de bank evenwel niet bedreigd maar om veiligheidsredenen belegt u er best niet meer dan 100 000 euro, exact het bedrag dat men verplicht is om op de nieuwe spaarrekening te plaatsen. Anders gesteld, indien de bank in de problemen zou terechtkomen dan recupereert u zeker uw kapitaal maar niet de intresten. De reden waarom we deze spaarrekening niet aanraden.

 

Niet interessant

De nieuwe spaarrekening biedt weliswaar de beste tarieven die vandaag op de markt te vinden zijn maar de verplichting om een groot bedrag erop te zetten, maakt het aanbod al heel wat minder aantrekkelijk.

 

Deel dit artikel