Analyse
Waarom geen tijdelijke spaaracties met hoge rentes meer? 6 jaar geleden - woensdag 28 september 2011

In 2009 en 2010 kwamen veel bankinstellingen met tijdelijke spaarpromoties naar buiten. Waarom worden er geen dergelijke spaaracties meer op het getouw gezet?

Geen tijdelijke promotie meer

Een zeer interessante vraag. Inderdaad, het is al een tijdje geleden dat een instelling met een dergelijke spaaractie naar buiten is gekomen. Sinds het najaar van 2010 gooien de banken het echter over een andere boeg zoals Dexia momenteel trouwens ook doet. Ze proberen nu vers of nieuw geld aan zich te binden door nieuwe spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie te lanceren. Het gaat dus niet meer over een tijdelijke spaarpromotie maar de banken proberen nu met nieuwe spaarrekeningen geld langer aan zich te binden.

 

Bij de spaaracties die u aanhaalt, stelden ze vast dat te veel opportunistisch geld na het afsluiten van de spaarpromotie de bank weer verliet en op zoek ging naar een nieuwe actie bij een andere bank. Als puntje bij paaltje kwam, stak de bank veel geld in de promotiecampagne en in een rente die flink boven de marktrente van het moment lag, om er uiteindelijk slechts weinig uit te halen.

 

Trouwens in het huidige bankklimaat een extreem hoge rente gaan afficheren is niet echt een goede manier om het veiligheidsgevoel te vergroten.

 

Langer binden

Vandaag lijken banken dus hun marketinginspanningen te gaan concentreren op spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie. Via een hoge getrouwheidspremie, die kan oplopen tot 1,5 %, hopen de instellingen nieuw geld op een permanente basis aan zich te binden. In de huidige marktomstandigheden geen overbodige luxe. Het geld moet immers gedurende twaalf maanden onafgebroken op de spaarrekening blijven vooraleer die getrouwheidspremie is verworven. Verlaat het geld de rekening voor die periode is afgesloten, gaat een groot deel van de vergoeding verloren. Een niet te onderschatten voordeel voor de bank.

 

Ons advies

Hoewel de spaarpromoties minder spectaculair zijn geworden dan vroeger, is de harde strijd tussen de banken om spaargeld aan te trekken niet geluwd. Laat u echter niet te snel verleiden door deze op het eerste zicht aantrekkelijke aanbiedingen. Alvorens toe te happen, doet u er altijd goed aan de volgende vragen te stellen:
– Is het aanbod aan voorwaarden onderworpen ? Als bijvoorbeeld enkel vers geld wordt toegelaten op de spaarrekening kan dit een teken zijn dat de bank niet echt bereid is om uw trouw in de toekomst te belonen. Middelen die reeds op de rekening staan, worden immers minder verloond;
– Is het aanbod tijdelijk? Als de hoge rente slechts enkele maanden geldig is of enkel wordt toegekend aan stortingen binnen een heel beperkte tijdspanne dan is het een uitgemaakte zaak dat uw rentevergoeding later neerwaarts zal worden aangepast. Bekijk zeker de aangeboden rentevoeten van dezelfde bank van de spaarrekeningen die niet in de promotie zijn opgenomen.

 

Als u positief antwoordt op deze twee vragen, stel u zich dan de vraag of het echt de moeite waard is om een nieuwe rekeningen te openen. We verkiezen bankinstellingen die het gehele jaar en aan al hun klanten goede voorwaarden bieden. Onze voorkeur gaat tevens uit naar spaarrekeningen die een hoge basisrente bieden en niet naar deze die de nadruk leggen op een hoge getrouwheidspremie. Met deze laatste wordt u te zwaar gestraft wanneer u geld niet de volledige twaalf maanden laat staan.

 

Raadpleeg onze tips.

 

 

Deel dit artikel