Analyse
Banken in de problemen = spaarcenten in gevaar? 6 jaar geleden - donderdag 15 september 2011

De beurskoersen van heel wat banken kregen rake klappen. Veel financiële groepen moeten verplicht herstructureren. Welke gevolgen heeft dit voor uw spaarcenten? Zijn ze in gevaar?

 

Maak u voorlopig niet nodeloos zorgen. De huidige crisis raakt wel de aandeelhouders van de banken maar vormt geen bedreiging voor uw spaargeld.
Of toch niet als u een minimum aan voorzorgsmaatregelen in acht neemt.

 

Geld dat u op zicht-, spaar- of termijnrekeningen in euro plaatst of dat u belegt in kasbons uitgegeven door een bank en ingeschreven op een effectenrekening, is beschermd door het depositogarantiesysteem.
Dat systeem garandeert de klanten dat ze, zelfs als hun bank failliet zou gaan (een scenario dat ondanks de huidige problemen nog niet aan de orde is) hun centen recupereren tot een maximum van 100.000 euro per persoon en per bank.
Wilt u meer weten over de depositogarantieregeling (Welke tegoeden zijn beschermd en op welke manier? Wanneer recupereert u uw centen bij een faillissement? Wat is het maximaal beschermde bedrag voor gehuwde koppels? Hoe safe zit u bij buitenlandse banken? Wat met de activa op een effectenrekening?), lees dan het hoofdstuk Veiligheid spaar- en beleggingstegoeden in onze rubriek Thema.

Deel dit artikel