Analyse
Spaarrekeningen : voor- en nadelen 6 jaar geleden - woensdag 31 augustus 2011

Spaarrekeningen zijn bestemd voor geld dat u beschikbaar wilt houden en sinds de financiële crisis fungeren ze ook steeds meer als oplossing in afwachting van betere beleggingskansen. Ze brengen weinig op, maar zijn veilig.

Voordelen

– Risicoloos product. U kunt op elk moment uw kapitaal recupereren, op voorwaarde dat uw bank in staat is om u terug te betalen. Zelfs bij een faillissement van uw bank, zijn uw centen beschermd door het depositogarantiesysteem (tot 100.000 EUR per persoon en per bank).
– U kunt vrij geld opnemen of bijstorten.
– De meeste spaarrekeningen zijn gratis. Sommige banken rekenen evenwel een (beperkte) jaarlijkse beheerskost aan.
– De intresten zijn tot een bepaald bedrag (dit jaar 1770 euro per persoon) vrijgesteld van roerende voorheffing.

 

Nadelen

– Het rendement is niet gewaarborgd: de rentevoeten kunnen op elk moment wijzigen. Sinds kort waarborgen sommige banken hun spaarrente voor een aantal maanden.
– De manier waarop de intresten worden berekend is niet zo transparant en als u uw globale spaarrente wilt kennen, volstaat het in veel gevallen niet om zomaar de basisrente en de getrouwheidspremie op te tellen. Dat maakt het vergelijken van rekeningen niet altijd even makkelijk.
– Als u geld opneemt, is de kans groot dat u (een deel van) de getrouwheidspremie (enkel voor geld dat 12 maand op de rekening blijft) verliest. In principe bent u dus gebaat bij een rekening die vooral een hoge basisrente biedt. Rekeningen die een lagere basisrente koppelen aan een hoge getrouwheidspremie, zijn enkel aan te raden voor wie 100 % zeker is dat hij zijn centen niet nodig zal hebben.

 

Onze adviezen

De geboden spaarrentes zijn momenteel mager, maar een flexibele spaarrekening is wel een veilige oplossing zolang het niet duidelijk is hoe de marktrente zal evolueren.

 

Onze favorieten

 

Deel dit artikel