Analyse
Spaarrekeningen: opgepast voor valkuilen getrouwheidspremie 7 jaar geleden - dinsdag 1 maart 2011

Spaarrekeningen met een hoge getrouwheidspremie hebben veel spaarders kunnen overtuigen. Op papier bieden ze immers een mooi rendement. Terecht?

Spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie zijn niet zo interessant als op het eerste zicht lijkt

Dit hebben althans simulaties, uitgevoerd op de DB E-Fidelity Account rekening van Deutsche Bank, aangetoond. Deze spaarrekening met hoge getrouwheidspremie biedt een basisrente van 1,20 % en een getrouwheidspremie van 1,50 %, of een totaalrendement van 2,70 %. Onze simulaties tonen echter aan dat in veel gevallen het effectief verkregen rendement aanzienlijk afwijkt van het naar voor geschoven rendement. Het is zelfs zo dat spaarrekeningen met een iets lager totaal rendement maar met een hoge basisrente en lagere getrouwheidspremie dikwijls interessanter zijn. Dit is het geval voor de spaarrekening van Fortuneo, die een basisrente van 1,90 % geeft en een getrouwheidspremie van 0,45 %, ofwel een totaal rendement van 2,35 % biedt.

 

Eerste simulatie: slechts één storting

Bekijken we hoe de rekeningen van Deutsche Bank en Fortuneo het doen wanneer we één storting uitvoeren.
Zoals u kunt zien in de grafiek hieronder biedt de rekening van Fortuneo een hoger rendement wanneer de spaarder zijn geld na minder dan twaalf maanden opneemt. De getrouwheidspremie is slechts verworven na twaalf maanden. De spaarder zal enkel de basisrente ontvangen: 1,90 % bij Fortuneo en slechts 1,20 % bij Deutsche Bank.

 

 

 

Als de spaarder zijn geld exact twaalf maanden aanhoudt dan is de rekening van Deutsche Bank interessanter dankzij het verwerven van de getrouwheidspremie.
Tussen 12 en 24 maanden, zal het rendement op de rekening van Deutsche Bank sneller en sterker dalen dan op die van Fortuneo. Eenmaal de eerste getrouwheidspremie verworven, moet het geld opnieuw gedurende 12 maanden op de rekening blijven om voor een tweede keer te kunnen genieten van de getrouwheidspremie (en zo gaat dit elk jaar verder). Als de spaarder zijn geld bijvoorbeeld opneemt na 18 maanden, zal hij tevreden moeten zijn met de basisrente voor de laatste zes maanden.
De grafiek hieronder toont aan dat de rekening van Deutsche Bank na twee jaar pas systematisch interessanter is dan de rekening Fortuneo.

 

Tweede simulatie: maandelijkse stortingen

Het geld opnemen op de verjaardatum van de storting is gemakkelijk wanneer men slechts één storting heeft gedaan. Maar wat te doen wanneer u regelmatig stortingen doet, bijvoorbeeld elke maand? In dit geval zal de getrouwheidspremie van de storting in januari elk jaar in januari zijn verworven, deze van februari in februari enzovoort … Op een bepaald ogenblik wilt u evenwel een groot bedrag opnemen. U zal hierdoor een groot deel van de getrouwheidspremie, die nog niet verworven was, verliezen. De tweede grafiek toont aan dat in dit geval u beter opteert voor een spaarrekening met een hoge basisrente. In ons scenario wordt de spaarrekening met een hoge getrouwheidspremie slechts een beetje interessanter na drie jaar. De grafiek toont ook dat naarmate de premie hoger is, het rendement meer afwijkt van het vooropgestelde rendement. Na vier jaar biedt de rekening van Deutsche Bank nog 0,35 % minder dan het geafficheerde rendement. Voor Fortuneo bedraagt het verschil slechts 0,10 %.

 

 

 

De grafieken interpreteren

De blauwe stippellijn geeft het totale theoretische rendement weer van de DB E-Fidelity Account rekening van Deutsche Bank door de basisrente (1,20 %) en de getrouwheidspremie (1,50 % ) op te tellen (2,70 %). De zwarte stippellijn stelt het totale theoretische rendement voor van de rekening van Fortuneo (2,35 %).

 

De doorlopende blauwe lijn toont het totale reële rendement van de DB E-Fidelity Account rekening van Deutsche Bank na een maand, twee maanden… Anders gesteld hebben we rekening gehouden, maand na maand, met de geaccumuleerde basisrente en de verworven getrouwheidspremie indien we de rekening op dat ogenblik zouden sluiten. De zwarte doorlopende lijn heeft het totale reële rendement weer van de rekening van Fortuneo.

 

Conclusies

Indien u opteert voor een rekening met een hoge getrouwheidspremie, is het te verkiezen om slechts één storting te doen en uw geld op te nemen op de verjaardatum van de storting, op het moment dat de getrouwheidspremie is verworven. Deze premie zal trouwens pas op het einde van het jaar worden gestort. Voor een storting op 1 maart 2011 bijvoorbeeld zal de getrouwheidspremie voor de eerste maal verworven zijn op 1 maart 2012 maar pas gestort worden op 31 december 2012. De meest interessante rekening in deze categorie is de DB E-Fidelity Account van Deutsche Bank. U moet ook weten dat wanneer een concurrerende bank binnen enkele weken een hogere rente zou aanbieden, u vastzit: om direct van de nieuwe, meer interessante voorwaarden te kunnen genieten, moet u de nog volledig te verwerven getrouwheidspremie of wel een groot gedeelte van het rendement laten varen.

 

Wanneer u regelmatig stortingen en opnemingen uitvoert, bent u beter af met een spaarrekening die een hoge basisrente aanbiedt. Rekeningen met een hoge getrouwheidspremie geven inderdaad op het eerste zicht een hoger totaal rendement maar het rendement dat u effectief in handen krijgt, ligt daar onder. In veel gevallen zullen uw opnemingen het verlies van de te verwerven getrouwheidspremie, het belangrijkste onderdeel van de vergoeding, met zich meebrengen.

 

De spaarrekeningen die we aanprijzen
Enquete bij de bankiers: resultaten
Onze brief aan de overheden

Deel dit artikel