Analyse
Enquete bij de bankiers: onjuiste info over de getrouwheidspremie 7 jaar geleden - dinsdag 1 maart 2011

Met een spaarrekening met hoge getrouwheidspremie, moet de spaarder meer dan ooit het goede moment bepalen om geld op te nemen zodat hij zijn premie niet aan zijn neus ziet voorbijgaan. Maar wanneer is het beste moment?

Het advies van de bank is van goud waard. Maar is het correct?

Dit laatste hebben onze onderzoekers in november van vorig jaar onderzocht. We bezochten kantoren van BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, Dexia, ING, KBC (deze bank biedt echter geen spaarrekening met hoge getrouwheidspremie aan) en Rabobank.be (voor deze laatste verliep het contact via mail aangezien de bank geen kantoren heeft).

 

Onvolledige zelfs onjuiste antwoorden

Onze onderzoekers hebben telkens twee vragen gesteld over hoe de getrouwheidspremie werkt.

Vraag 1
Wanneer haal ik het best geld af om het risico op verlies van de getrouwheidspremie te beperken?

 

Over het algemeen hebben bankbedienden aangegeven dat elke storting gedurende twaalf maanden op de rekening moet blijven. Dit antwoord is slechts gedeeltelijk correct aangezien na de eerste twaalf maanden een nieuwe periode van twaalf maanden wordt aangevat om opnieuw een getrouwheidspremie te verwerven.
Sommige bankiers hebben zelfs totaal onjuiste informatie gegeven. Een bediende van ING gaf aan dat wanneer men nu direct (midden november 2010) een storting zou doorvoeren, eind december 2011 een getrouwheidspremie van 13,5 maand zou worden gestort. Fout! Volgens een bediende van KBC, moet het geld 18 maanden op de rekening blijven. Dit is al twee jaar niet meer het geval.

 

Vraag 2
Ik heb verschillende stortingen op mijn spaarrekening gedaan. Voor welke storting(en) zal dit gevolgen hebben, wanneer ik geld opneem?

 

Over het algemeen antwoordden de ondervraagden dat het geld van de laatste storting wordt genomen bij opneming. Dit is niet juist. Voor het op te nemen bedrag wordt gekeken naar de stortingen waarvoor het verwerven van de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd. Dit is niet automatisch de laatste storting!

 

Geen standaardformulier

Onze onderzoekers hebben ook gevraagd een gedetailleerd overzicht te krijgen met wanneer en hoeveel geld van de spaarrekening kan worden gehaald zonder het risico te lopen de nog te verwerven getrouwheidspremie te verliezen. Enkel Rabobank.be heeft onze vraag kunnen beantwoorden. Bij Dexia heeft één agentschap ons een document doorgestuurd die eerder voor intern gebruik leek. Maar in andere agentschappen van Dexia was het personeel niet op de hoogte van het bestaan van dit document… De agentschappen van BNP Paribas Fortis, Deutsche Bank, ING en KBC hebben ons geen lijst gegeven. Onze onderzoekers werden verwezen naar hun bankuitreksels of kregen te horen een jaar te wachten na de storting.
Praktisch moeilijk haalbaar!

 

Meer transparantie graag

De getrouwheidspremie waartegen Test-Aankoop zich al jaren verzet, is zodanig complex dat zelfs de bankbedienden niet de juiste informatie kunnen geven en de spaarder er geen knoop kan aan vastmaken. Test-Aankoop eist dan ook dat de banken een standaardformulier ontwerpen dat op elk moment precies aangeeft hoe ver de spaarder staat met het verwerven van de getrouwheidspremie. We hebben een vraag in die zin gestuurd naar de autoriteiten van het land.

 

Onze analyse van spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie
Onze brief aan de overheden

Deel dit artikel