Analyse
Brief van Test-Aankoop aan Minister van Financiƫn, Didier Reynders, en aan de bankiers 7 jaar geleden - dinsdag 1 maart 2011

Test-Aankoop verzet zich al jarenlang tegen het systeem van de getrouwheidspremie en laat het opnieuw weten aan de bevoegde overheden.

Geachte heer Reynders, Heren bankiers,

 

De spaarrekening die de verbruikers dikwijls van in de wieg tot in het graf vergezelt, is nog nooit zo populair geweest als nu. Vraag is of iedereen weet hoe de vork precies in de steel zit.

 

De vergoeding van een spaarrekening bestaat uit een basisrente en uit een getrouwheidspremie die van periode van twaalf maanden tot periode van twaalf maanden toegekend wordt. Test-Aankoop verzet zich al jarenlang tegen deze premie. Het mechanisme is inderdaad zo complex dat de bankiers zelf niet alle kneepjes kennen, zoals onze enquêteurs ontdekten toen ze bij enkele agentschappen langsgingen. De informatie die de klanten kregen was dikwijls onvolledig of zelfs verkeerd. Welnu, zoals u ongetwijfeld begrijpt, is het van wezenlijk belang dat de klant correct geïnformeerd wordt. Als hij zijn geld op het verkeerde moment opneemt, riskeert hij immers zijn premie kwijt te spelen.

 

Met het huidige systeem is het hoe dan ook zo goed als onmogelijk om het beloofde rendement te halen. Een basisrente van 1,20 % en een getrouwheidspremie van 1,50 % zou logischerwijs een globaal rendement van 2,70 % moeten opleveren. Maar de simulaties die wij uitvoerden wijzen uit dat de spaarder die elke maand geld stort en die na vier jaar ononderbroken trouw geld opneemt, een rendement van hooguit 2,35 % haalt. Dat komt omdat een deel van de getrouwheidspremies “in aanbouw” verloren gaat op het ogenblijk van de geldopneming doordat die premies op verschillende tijdstippen van het jaar vervallen. Hoe hoger de getrouwheidspremie, hoe groter het verschil tussen het “beloofde” en het werkelijke rendement. De banken die met de getrouwheidspremie goochelen weten dat maar al te goed. Zijn ze misschien bang om de rentevergoeding die ze hun klanten werkelijk toekennen open en bloot te afficheren?

 

Test-Aankoop vraag u om het systeem van de spaarrekening te herzien zodat het rendement dat de spaarders bekomen overeenkomt met het rendement dat de banken aankondigen. In afwachting vragen wij ook dat de banken een standaardformulier ontwerpen waarop de spaarders op elk moment exact kunnen zien hoe het met hun getrouwheidspremies staat.

 

Onze analyse van de spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie
Resultaten van onze enquete bij de bankiers

Deel dit artikel