Analyse
Spaarrente: bruto- of nettorente? 7 jaar geleden - donderdag 10 februari 2011

Hebt u zich nog nooit afgevraagd waarom banken altijd een brutorente aangeven wanneer ze de rente op kasbons of termijnrekeningen publiceren?

De gewoonte van de brutorente is inderdaad vreemd want het overgrote deel van de klanten zal toch een roerende voorheffing moeten betalen. Zou het dan niet correcter en logischer zijn om enkel de nettorente te vermelden?

 

De banken publiceren de nettorente niet omdat ze niet zeker zijn dat de roerende voorheffing, die momenteel 15 % bedraagt, in voege zal blijven tijdens de levensduur van het beleggingsproduct. Als die voorheffing tussentijds wordt opgetrokken, dan zouden klanten kunnen klagen dat ze een lagere rente krijgen dan deze die initieel werd aangekondigd. Dit gezegd zijnde, zou het geen kwaad kunnen dat de banken ter informatie het nettotarief publiceren naast de brutorente. Met de vermelding die u dikwijls in onze publicatie terugvindt: « nettorente met roerende voorheffing van momenteel 15 % ». Dit zou de transparantie voor de spaarder zeker bevorderen.

 

Sommige banken zoals Rabobank.be vermelden reeds de netto- naast de brutorente.

 

Deel dit artikel