Analyse
Wanneer storting getrouwheidspremie? 7 jaar geleden - woensdag 22 december 2010

Het is beter om nog deze maand een storting te doen op uw spaarrekening. De getrouwheidspremie zal dan sneller op uw rekening worden gestort. Als u wacht tot januari, krijgt u die premie pas uitbetaald begin…2013 !

 

Ter herrinering

Voor elke storting op een spaarrekening krijgt u een getrouwheidspremie op voorwaarde dat het geld twaalf maanden onafgebroken op de rekening blijft (hetzelfde geldt voor de twaalf maanden erna, enzovoort). Als u een storting doet op 23 december 2010 dan hebt u de premie verworven op 23 december 2011, op voorwaarde dat het gestorte geld nog op de rekening staat. Deze premie zal echter op uw rekening worden gestort de 1e januari die erop volgt, in dit geval dus 1 januari 2012. Indien u echter een storting doet op bijvoorbeeld 5 januari 2011 dan zal de premie pas verworven zijn op 5 januari 2012. U krijgt ze dan uitbetaald op de 1e januari die daarop volgt, in 2013 dus ofwel bijna twee jaar na de initiële storting. Indien u van plan bent om binnenkort een storting te doen, dan is het meer dan opportuun ze voor het einde van het jaar uit te voeren.

 

Enkele uitzonderingen

Aangezien de regels rond spaarrekening niet eenvoudig zijn, mag het niet verbazen dat er uitzonderingen zijn. Sommige banken bieden voor stortingen gedaan in januari reeds de getrouwheidspremie aan op de eerstvolgende 1e januari op voorwaarde dat het geld tot het einde van het jaar op de rekening is gebleven (dus niet een volledig jaar). Keren we terug naar ons voorbeeld waar u een storting doet op 5 januari 2011. De getrouwheidspremie zal dan verworven zijn op 31 december 2011 en gestort worden op 1 januari 2012, in plaats van 2013. Maar dit kleine voordeel gaat onze mening niet drastisch veranderen. We blijven spaarrekeningen verkiezen die een hoge basisrente en een beperkte getrouwheidspremie bieden. Daarenboven moet de bankinstelling deze voorwaarden zonder minimuminleg aanbieden.

Onze adviezen ivm spaarrekeningen.

Deel dit artikel