Analyse
Landbouwkrediet lanceert twee nieuwe spaarrekeningen 7 jaar geleden - woensdag 3 november 2010

Eén van de twee, het iDirect-boekje biedt interessante voorwaarden aan.

Sinds 2 november biedt het Landbouwkrediet een nieuwe online dienstverlening aan. Ze biedt klanten de mogelijkheid om hun uitgaven te regelen (via de zichtrekening iAccount) en in te tekenen op deelbewijzen van het Landbouwkrediet maar ook de mogelijkheid hun spaargelden te beheren via twee nieuwe spaarrekeningen: het iDirect- en het iHorizon-boekje.

 

iDirect-boekje

Deze rekening biedt een basisrente van 1,65 % en een getrouwheidspremie van 0,40 %. Opgepast, vanaf wanneer het saldo van de rekening 250 000 EUR bedraagt, daalt de basisrente tot 1 %. Deze rente is dan direct van toepassing op alle tegoeden op de rekening. Het is beter deze limiet niet te overschrijden.
Het iDirect-boekje biedt tarieven die tot de betere op de markt behoren en is interessant voor uw liquiditeiten.

 

iHorizon-boekje

Deze rekening biedt een basisrente van slechts 0,75 % (0,10 % wanneer het saldo 250 000 EUR bedraagt), maar een hoge getrouwheidspremie van 1,50 %. Als de twee rentevoeten worden samengeteld lijkt de totale rentevergoeding van de rekening (2,25 %) hoger te liggen dan die op het iDirect-boekje (2,05 %). Schijn bedriegt want de getrouwheidspremie wordt slechts toegekend op voorwaarde dat uw geld twaalf maanden na elkaar op de rekening blijft. Indien dit niet het geval is, krijgt u slechts de basisrente en die ligt veel lager op deze rekening. Nadat de periode van twaalf maanden verstreken is, moet u opnieuw uw geld voor twaalf maanden laten staan om opnieuw te kunnen genieten van uw getrouwheidspremie, enzovoort.
Hierdoor raden we het iHorizon-boekje niet aan en gaat onze voorkeur uit naar het iDirect-boekje.


De rekeningen die we aanraden

Alle spaarrekeningen

Deel dit artikel