Analyse
Argenta past zijn tarieven aan 7 jaar geleden - donderdag 7 oktober 2010

De rentevergoeding op de Maxirekening is neerwaarts herzien. Ook de rentevoeten op de e-spaarrekening zijn aangepast.

 

Op de Maxirekening is de basisrente onveranderd gebleven op 1 % maar de getrouwheidspremie is teruggeschroefd van 0,75 % tot 0,60 %. Er zijn betere alternatieven te vinden op de markt.

Op de e-spaarrekening, die enkel via het internet kan worden beheerd, daalt de basisrente van 1,60 % tot 1,40 % terwijl de getrouwheidspremie wordt opgetrokken van 0,40 % tot 0,60 %. Het globale rendement (basisrente + premie) blijft a priori gelijk. Maar van dichterbij bekeken, zijn ze nadelig voor de spaarder. Bij opneming zal het verlies van de getrouwheidspremie, die nog niet is verworven, zwaar doorwegen. Daarenboven zal voor bestaande klanten het lagere basistarief direct van toepassing zijn terwijl de hogere getrouwheidspremie slechts geleidelijk, naarmate een periode van twaalf maanden voor een bepaalde storting voorbij is, in voege zal komen.

Hier kunt u de spaarrekeningen terugvinden die we momenteel aanraden.

 

Deel dit artikel