Analyse
Spaarrekeningen 7 jaar geleden - maandag 7 juni 2010
Tariefdalingen.

· BKCP schroefde op 1 juni de basisrente terug van 1,90 % naar 1,80 %. De getrouwheidspremie bleef ongewijzigd op 0,40 %. Die voorwaarden blijven interessant.

· Delta Lloyd wijzigde de voorwaarden op haar webspaarrekening. De basisrente daalde van 1,85 % naar 1,60 %, de getrouwheidspremie werd opgetrokken van 0,40 % naar 0,50 %. Opgelet: de lagere basisrente is onmiddellijk van toepassing op het totale rekeningsaldo, terwijl de hogere getrouwheidspremie slechts progressief van toepassing wordt in functie van de datum van storting. Nieuwe stortingen genieten onmiddellijk van de hogere premie, stortingen uit het verleden genieten er pas van vanaf de verjaardatum van de vorige getrouwheidspremie. Voor elke storting is de getrouwheidspremie immers 12 maand lang gegarandeerd. Stel dat u een storting hebt uitgevoerd op 1 april en op 1 mei 2010 en u nog een derde storting wilt uitvoeren op 15 juni 2010. Die laatste storting zal onmiddellijk 12 maand lang van de getrouwheidspremie van 0,50 % genieten, maar de stortingen van 1 april en 1 mei zullen respectievelijk tot 1 april 2011 en 1 mei 2011 maar genieten van 0,40 % getrouwheidspremie (premie die gold op het moment van storting). Pas daarna zullen ook zij 12 maand lang genieten van de premie van 0,50 % (of de getrouwheidspremie die op dat moment van toepassing is). De voorwaarden van Delta Lloyd zijn niet slecht, maar we betreuren het dat ze zijn voorbehouden voor "vers geld". We nemen ze dan ook niet op in onze tabel met favorieten.

· Axa heeft nog maar eens beslist om zijn "welkomstaanbod" te verlengen, maar de voorwaarden werden wat teruggeschroefd. Wie tussen 1 juni en 31 juli een Axa I-Plus Welcome-rekening opent, geniet van een basisrente van 1,80 % en een getrouwheidspremie van 0,45 % (voorheen 1,90 % + 0,50 %). De basisrente is zes maand lang gewaarborgd, te rekenen vanaf het moment van de eerste storting! Als u dus drie maand na uw eerste storting bijstort, zal die tweede storting maar drie maand meer van de basisrente van 1,80 % genieten. Zes maand na de eerste storting valt u terug op een veel lagere basisrente, momenteel bedraagt die 1,20 %. Daar wringt het schoentje: als u beslist om na 6 maand uw geld weg te halen, dan verliest u de getrouwheidspremie (pas verworven na 12 maand) en bedraagt uw rendement slechts 1,80 %. Beslist u om toch 12 maand te wachten, dan verwerft u weliswaar de getrouwheidspremie, maar krijgt u ook zes maand lang een lagere basisrente. Uw gemiddeld rendement op jaarbasis zal dan slechts 1,95 % bedragen. U krijgt m.a.w. nooit het volledige rendement waarmee Axa uitpakt in haar publiciteit (1,80 + 0,45 %). Transparant is anders! Bovendien geldt het aanbod enkel voor vers geld en moet u minimaal 15.000 euro storten en erover waken dat het rekeningsaldo nooit onder dat bedrag zakt. Anders daalt de basisrente tot een povere 0,50 %. Zelfs als u aan al die voorwaarden zou voldoen, bieden andere banken nog iets betere tarieven, en zonder bijkomende complicaties.

· In de onderstaande tabel vindt u de spaarrekeningen die we momenteel aanbevelen. Hier vindt u een overzicht van de volledige Belgische spaarmarkt.

Deel dit artikel