Analyse
Renteplafond spaarrekeningen binnenkort omlaag? 8 jaar geleden - dinsdag 8 juni 2010
Er geldt momenteel op de basisrente van spaarrekeningen een plafond van 3 %. Bestaat het risico niet dat, door de aanhoudend lage marktrente, dit plafond binnenkort verlaagd zal worden?

· Het antwoord op uw vraag is neen. Deze kwestie is trouwens geregeld in het kb op de gereglementeerde spaarrekeningen. Om aanspraak te kunnen maken op de vrijstelling van roerende voorheffing op de intresten (in 2010 tot 1730 EUR per persoon), moeten spaarrekeningen voldoen aan een reeks voorwaarden. Een daarvan is het wettelijke plafond voor de basisrente te respecteren.
· De maximaal toegestane basisrente is momenteel inderdaad 3 %. Dat plafond kan worden aangepast, maar niet om het even wanneer en op om het even welke manier. Er kan een herziening plaatsvinden elke zes maand (in januari en juli), op basis van de leidende rentevoet van de Europese centrale bank die van toepassing was op de tiende dag van de maand vóór de evaluatie. Voor de eerstkomende evaluatie in juli zal het basisrenteplafond voor de volgende zes maand dus worden bepaald op basis van de ECB-rentevoet op 10 juni.
· Die rentevoet is momenteel erg laag (1 %), en we begrijpen dan ook uw vrees. De regelgeving bepaalt echter ook dat het plafond voor de basisrente nooit lager mag zijn dan 3 %. Het plafond zal dus voor de komende zes maand niet worden verlaagd, en zolang de rente van de ECB niet uitstijgt boven de 3 % zal het evenmin worden verhoogd.
· Momenteel is dit alles echter puur theorie. Door de aanhoudend lage rente, is er geen enkele spaarrekening die de maximale toegestane basisrente van 3 % biedt. Zoals reeds gezegd, gaat het om een plafond, en tot dat plafond mogen de banken zelf kiezen welke basisrente ze hun klanten aanbieden. Bij de gulste banken bedraagt de basisrente momenteel 1,80 % à 2 %.

Deel dit artikel