Analyse
Spaarrekeningen 8 jaar geleden - maandag 4 januari 2010
Heel wat beweging rond spaarrekeningen bij de jaarwisseling. Belangrijke vaststelling: de banken zitten niet meer op dezelfde golflengte wat de richting van de rente betreft.

Alles hoger !
· Fortuneo (voorheen Cortal Consors) heeft op 1 januari zijn basisrente verhoogd van 2 naar 2,20 %. De getrouwheidspremie blijft onveranderd op 0,50 %. Momenteel zijn dit de beste voorwaarden op de markt. Ter herinnering: Fortuneo is een filiaal van de Franse bank Crédit Mutuel Arkéa, die zelf afhangt van Crédit Mutuel, de tweede grootste Franse bank op basis van deposito’s. Aangezien Fortuneo een filiaal is van een instelling waarvan de hoofdzetel zich in Frankrijk bevindt, vallen de gelden geplaatst bij Fortuneo onder het depositogarantiesysteem van onze zuiderburen die 70 000 EUR per persoon garanderen.
· Rabobank.be van haar kant heeft de basisrente op haar spaarrekening met 0,10 % verhoogd tot 1,90 %. De getrouwheidspremie blijft onveranderd op 0,45 %. Deze voorwaarden zijn geldig zolang het saldo onder de 250 000 EUR ligt. Daar boven zijn ze minder. Hoewel de aangeboden tarieven verre van slecht zijn, kunnen op de markt toch iets betere condities worden gevonden. Ook de voorwaarden op de Rabobank Gift Account zijn aangepast: basisrente stijgt met 0,10 % tot 1,10 % terwijl de getrouwheidspremie op 1,50 % blijft. Op deze rekening spaart u voor iemand anders maar behoudt de controle.
· Argenta heeft ook van de jaarovergang gebruik gemaakt om de voorwaarden op zijn onlinerekening, de e-spaarrekening, scherper te stellen. De basisrente blijft onveranderd op 1,85 % maar de getrouwheidspremie gaat van 0,40 % naar 0,55 %. We zouden de voorkeur hebben gegeven aan een verhoging van de basisrente. Het effect zou direct voelbaar geweest op alle middelen op de rekening. Door slechts de getrouwheidspremie te verhogen, profiteert er enkel vers geld direct van en daarna op progressieve wijze bestaand geld wanneer een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt. Stel bijvoorbeeld dat u 5 000 EUR hebt gestort op 1 december 2009. Tot 30 november 2010 zullen deze 5 000 EUR slechts een getrouwheidspremie van 0,40 % krijgen. Het is pas vanaf de 1ste december 2010 dat een rente van 0,55 % van toepassing zal zijn (of de rente die dan geldt). Hoe dan ook zijn het geen slechte voorwaarden maar het is toch mogelijk ergens anders iets betere te vinden. 
· Citibank heeft de basisrente op haar Gold spaarrekening opgetrokken van 1,8 % tot 2 %. De getrouwheidspremie is onveranderd op 0,5 %. Om in aanmerking te komen voor deze Gold rekening moet uw vermogen bij de bank 75 000 EUR bedragen. Deze voorwaarden zijn aantrekkelijk maar we nemen de rekening niet op omdat de voorwaarde van het minimumvermogen eraan verbonden is. We vinden dezelfde condities op de markt zonder deze voorwaarde.

Zij verdwijnen uit onze selectie
· BNP Paribas Fortis biedt sinds kort twee onlinerekeningen aan. Voor de meest recente, de Premium spaarrekening (waarop u minstens 12 500 EUR moet storten), zijn de voorwaarden dezelfde gebleven: een basisrente van 1 % en een getrouwheidspremie van 1,50 %. Voor de oudste, eenvoudig ‘onlinerekening’ genoemd, is de basisrente neerwaarts herzien van 2 % tot 1,50 % terwijl de getrouwheidspremie van 0,50 % tot 0,30 % is teruggevallen. Ruim onvoldoende: deze rekening verdwijnt uit onze selectie. BNP Paribas schuift zonder verpinken de Premium rekening naar voor maar dit verplicht de klant tot meer immobilisme. Indien men geld afhaalt tijdens de getrouwheidsperiode (de getrouwheidspremie wordt telkens voor een periode van 12 maanden toegekend) dan verliest men de opbrengst ervan, ofwel een groot deel van de totale vergoeding in het geval van de Premium rekening. We verkiezen dan ook de spaarrekeningen met de hoogste basisrente omdat die is toegekend naar rato van de duurtijd van de belegging ongeacht het moment van afhaling. Bovendien gaat de bank bij nieuwe stortingen op Premium, die plaatsvinden van 1 tot 31 januari en gedurende 11 maanden (en niet 12 maanden) ononderbroken op rekening blijven staan, de getrouwheidspremie al na 11 maanden toekennen. Dit zal toelaten om de vergoeding verbonden aan deze premie te ontvangen begin 2011 en niet begin 2012 indien men 12 maanden had moeten wachten.
· De ingreep van BNP Paribas heeft duidelijk ook andere banken geïnspireerd om hun tarieven te verlagen. Zowel  Fintro en BKCP hebben het kapmes in hun voorwaarden gezet waardoor we de spaarrekeningen van beide instellingen uit onze selectie halen.
– Fintro verlaagt de basisrente met 0,50 % tot 1,50 % terwijl het de getrouwheidspremie terugschroeft van 0,50 % tot 0,30 %. Er zijn betere alternatieven op de markt te vinden.
– BKCP blijft iets guller en verlaagt zijn basisrente op zijn Excellence spaarrekening met 0,40 % tot 1,60 % terwijl de getrouwheidspremie daalt van 0,50 % naar 0,40 %. Doe geen stortingen meer op deze rekening.

De beste spaarrekeningen

 

Deel dit artikel