Nieuws

Belegt de Belg voldoende? Of spaart hij te veel?

10 maanden geleden - woensdag 30 mei 2018
In welke mate spaart en/of belegt u het best? Vaak is dit een kwestie van leeftijd.

Uit een recente studie blijkt dat de gemiddelde spaarcapaciteit van de Belgische gezinnen er de voorbije jaren op achteruit is gegaan. In Wallonië bedraagt ze slechts 8% van het beschikbaar inkomen, t.o.v. een Europees gemiddelde van 13%. Vlaanderen zit nog net iets boven dat gemiddelde.

De auteurs van de studie vrezen enerzijds het ergste voor veel gezinnen (sommige sparen helemaal niets) indien er een nieuwe economische crisis zou komen. Anderzijds geven ze ook aan dat het voor veel gezinnen alsmaar moeilijker zal worden om voldoende geld opzij te (blijven) zetten voor hun oude dag.

Uiteraard doet u er goed aan om eerst voldoende te sparen (veiligheidsbuffer aanleggen) en pas daarna te beleggen. Op lange termijn (lees: met het oog op uw pensioen) is het ideaal wanneer u sparen en beleggen kunt combineren. Ook begint u er liefst zo vroeg mogelijk mee.

Hoe later u start, hoe sterker u op latere leeftijd afhankelijk zult zijn van uw spaarcapaciteit.

Een simulatie maakt wellicht veel duidelijk. Als iemand op 25-jarige leeftijd een inkomen op jaarbasis van 35 000 EUR heeft, dat jaarlijks met 3% stijgt, en die persoon spaart/belegt elk jaar 6% van zijn inkomen tegen een rendement van 6%, dan zal hij over een periode van 40 jaar een kapitaal vergaren van 492 000 EUR. Start diezelfde persoon op basis van dezelfde parameters pas op zijn 55e met sparen/beleggen, dan zal hem dat op zijn 65e slechts 76 000 EUR opleveren.

Maar als die persoon op zijn 25e start met sparen/beleggen en meteen iets meer risico neemt (bv. een rendement van 10% op jaarbasis ambieert, nog altijd met 6% van zijn loon), dan zal hij op zijn 65e een kapitaal van bijna 1 260 000 EUR hebben vergaard. En spaart hij vanaf zijn 25e een groter deel van zijn inkomen (bv. 10% i.p.v. 6%), tegen een rendement van 6%, dan zal hem dat "slechts" 820 000 EUR opleveren.

Start iemand veel later met sparen/beleggen, op zijn 55e bv., dan zal zijn spaarcapaciteit zwaarder doorwegen dan de risiconame. Een senior die start op zijn 55e en met 6% van zijn loon op een rendement van 10% mikt (risicovoller dus), zal op zijn 65e slechts afklokken op 91 000 EUR, terwijl dezelfde senior die 10% van zijn loon kan sparen tegen een rendement van slechts 6%, op zijn 65e aan bijna 127 000 EUR zal zitten. Cijfers om toch even bij stil te staan!

 

Deel dit artikel