Dossier
Drie formules met belastingvoordeel: gewone levensverzekeringen

Artikels

 • Artikel
  Gewone levensverzekeringen 3 jaar geleden - dinsdag 1 november 2016
  Gewone levensverzekeringen zijn levensverzekeringscontracten die kapitaalgarantie bieden en ook een bepaald minimumrendement waarborgen. Aangezien het om een risicoloze formule gaat, zal het rendement op lange termijn lager liggen dan bij pensioenspaarfondsen.

  Twee types contracten

  Contracten met een gewaarborgd minimumrendement

  De verzekeraar waarborgt enkel het bruto minimumrendement (dus zonder rekening te houden met kosten en belastingen). Daarbovenop kan hij ook een winstdeelname uitkeren, maar die is niet gewaarborgd.

  Contracten met geen gewaarborgd minimumrendement

  De verzekeraar waarborgt (bijna) niets op het vlak van rendement. De enige zekerheid is dat het bruto rendement niet negatief zal zijn. De eventuele winstdeelname vormt (nagenoeg) de enige bron van inkomsten. Aangezien het gewaarborgd rendement erg laag is, kan de verzekeraar iets meer risico's nemen in zijn onderliggende beleggingsportefeuille. Deze producten zullen dus in principe vooral goed presteren bij een stijgend beursklimaat.

  Voor wie?

  Belastingplichtigen vanaf 18 jaar. Er is geen leeftijdslimiet voor de laatste storting. Om wettelijke redenen verdient het aanbeveling om een contract af te sluiten voor u 55 jaar bent.

  Welk bedrag?

  Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel verschilt in functie van de belastingplichtige, met een absoluut maximum van 2 350 euro.

  Deel dit artikel

;