WAARDEVERMINDERING

Een waardevermindering treedt op indien om een niet te voorziene reden, zoals bijvoorbeeld een technologische storing, een investering plots geheel of gedeeltelijk verouderd of achterhaald blijkt. Waardeverminderingen kunnen ook slaan op andere posten, zoals de schuldvorderingen waarvan men denkt dat ze nooit zullen kunnen worden gehonoreerd.