VRIJE MARKT

De Vrije markt van Euronext is een niet gereglementeerde markt die zich richt op KMO die niet kunnen of willen beantwoorden aan de criteria rond omvang, boekhouding, informatie, liquiditeit  die vereist is op de bestaande gereglementeerde markten.  Deze markt is weinig liquide en transparant  (er zijn geen verplichtingen om kwartaal- of halfjaarresultaten te publiceren).