VENT

VENT is een acroniem dat staat voor vier landen : Vietnam, Egypte, Nigeria en Turkije.

;