TERUGBETALINGSPREMIE

Bij obligaties is de terugbetalingspremie het verschil tussen de terugbetalingsprijs en de nominale waarde van de obligatie.