STRIPS

Bij sommige Belgische aandelen hoort een bijkomend effect : de zogenaamde VV-strip Als men tegelijk het aandeel en de bijhorende strip bezit, dan bedraagt de afgehouden voorheffing op het dividend geen 25 % maar slechts 21 %. Als men strips heeft, houdt men ze dan ook best bij om te profiteren van het fiscale voordeel dat ze nu nog bieden. Strips kopen op de beurs heeft echter weinig zin. Gezien de lage prijs van de strips, kunnen de vaste kosten, de commissielonen en beurstaksen, hun prijs immers makkelijk verdubbelen. Dat kan het fiscale voordeel dat men met de strips kan doen volledig teniet doen.