RATIO EUR0CONSUMERS (PRESTATIE-INDICATOR)

De Ratio Euroconsumers stemt overeen met de prestatie-indicator die het blad Fondsen & Sicavs toekent aan fondsen en sicavs. De ratio maakt het mogelijk zich een idee te vormen van de kwaliteit van het beheer van het fonds. De ratio wordt enkel gegeven indien het fonds al minstens vijf jaar bestaat. Hoe hoger de ratio, hoe sterker de prestatie van de beheerder(s) op basis van de drie criteria waarmee rekening wordt gehouden : rendement, risico en regelmaat van de resultaten tijdens de laatste vijf jaar. Een hoge ratio betekent dat de beheerder er regelmatig in slaagt een betere prestatie neer te zetten dan de markt waarin het fonds belegt.  
In sommige toepassingen en publicaties wordt deze prestatie-indicator eveneens afgebeeld aan de hand van een aantal sterren. Hoe hoger het aantal sterren, hoe beter de prestatie. 
Wordt er geen cijfer vermeld dan betekent dit dat het fonds nog geen 5 jaar bestaat.