QUINZAINE

De quinzaine is een systeem om de intresten, de aangroeipremie en de getrouwheidspremie te berekenen en nog van kracht is voor een aantal spaarrekeningen. Via een quinzaine wordt elke maand in twee stukken gedeeld : een periode die loopt van de eerste tot de vijftiende van de maand en een andere periode die loopt van de zestiende van de maand tot het einde ervan. Elk jaar wordt dus opgedeeld in 24 quinzaines. Het quinzainesysteem bij sparrekeningen houdt in dat na een storting de berekening van de aangroei- of getrouwheidspremie slechts begint te lopen vanaf de eerste dag van de quinzaine die volgt op de datum van de storting, dat wil dus zeggen de eerste of de zestiende van de maand.

 

Storting…

De premie begint te lopen op…

Van de 1ste tot de 15de

De 16de van die maand

Van de 16de tot de 31ste

De 1ste van de volgende maand

Afhaling…

Geen premie meer

vanaf…

Van de 1ste tot de 15de

De 1ste van dezelfde maand

Van de 16de tot de 31ste

De 16de van dezelfde maand

Let op ! De regels kunnen sterk variëren van bank tot bank.

Bij een afhaling wordt geen intrest meer toegekend vanaf de eerste dag van de lopende quinzaine. Als u in dit geval geld van uw rekening haalt op de 28ste van de maand, dan krijgt u er dus slechts intrest op tot en met de 15de van die maand.