PROMOTOR

Bij fondsen en sicavs duidt men met de term promotor de bank, beursvennootschap of verzekeringsmaatschappij aan die instaat voor de commercialisering van het product en die deelneemt aan het beheer ervan.