PORTEFEUILLE

In het financieel jargon gebruikt men de notie portefeuille om het geheel van het patrimonium aan te duiden dat belegd is in roerende waarden (aandelen, obligaties, fondsen, kas- en verzekeringsbons, certificaten. 

De portefeuille staat vaak tegenover de liquiditeiten, waarmee men de middelen aanduidt die dadelijk beschikbaar zijn.