NOTIONELE INTRESTAFTREK

Notionele intrestaftrek is een nieuw begrip uit de Belgische vennootschapsbelasting, waardoor vennootschappen een fictieve rente kunnen aftrekken van hun winst. Officieel heet de regeling eigenlijk 'aftrek voor risicokapitaal' en kan pas voor het eerst gebeuren vanaf 2006 (=aanslagjaar 2007).