NAPM

NAPM is de afkorting van National Association of Purchasing Management. Het is de vroegere naam van de Amerikaanse instelling die tegenwoordig   ISM (Institute for Supply Management) heet, en die tal van indexen publiceert.

De meest bekende ervan is deze die de toekomstige intenties weerspiegelt van de aankoopdirecteuren uit de Amerikaanse verwerkende nijverheid. Deze index maakt het mogelijk om uit te pluizen in welke mate de ondernemingen de bedoeling hebben om te investeren. Als de index op meer dan 50 punten staat, mag een toename van de bestellingen - en dus ook van de activiteit in de sector - worden verwacht. Onder de 50 punten wijst de index op een terugval van de activiteit.